BONIFARM

Oksidativni stres

Oksidativni stres predstavlja metaboličko stanje organizma praćeno povećanjem količine reaktivnih kisikovih spojeva. Primarno su u pitanju superoksidni radikal O2, vodikov peroksid (H202) i hidroksilni radikal OH.

Radikali se normalno formiraju u kontekstu standardnih metaboličkih procesa mitohondrijskog prijenosa elektrona i citokroma P450 oksidaza. S druge strane, stanice tijela obično sadrže takozvane antioksidanse, koji djeluju kao sakupljači radikala i tako neutraliziraju nastale reducirajuće ili oksidirajuće tvari. Kada iz nekog razloga dođe do njihovog disbalansa nastupa preplavljivanja stanica reaktivnim kisikovim spojevima. I takvo stanje se naziva oksidativni stres.

Jedna od značajnijih posljedica oksidativnog stresa je peroksidacija lipida, što se posebice odražava na funkciju stanične membrane zbog čega stanica troši više energije kako bi stabilizirala svoj membranski potencijal. Osim toga slobodni kisikovi radikali uzrokuju oksidaciju proteina i dovode do oštećenja DNA. Svi ovi navedeni procesi imaju veliki utjecaj na proces starenja i očekivano trajanje života, kako pojedine stanice tako i čitavog organizma. Djelovanje slobodnih radikala na nezasićene masne kiseline doprinosi stvaranju arterioskleroze. Vjeruje se da oksidativni stres igra važnu ulogu u poremećajima imunološkog sustava te da na određeni način sudjeluje u patogenezi malignih, autoimunih, reumatskih, neurodegenerativnih i različitih drugih bolesti.