Regulatorne usluge

BONIFARM

Regulatorne usluge

Bonifarm je svoje aktivnosti usmjerio ka izradi ekspertnih i konzultantskih mišljenja tijekom kliničkih istraživanja, kao i pružanju različitih regulatornih usluga u postupku registracije i nakon registracije pojedinog lijeka tijekom njegovog životnog ciklusa.
Farmakovigilancija - Poliklinika Bonifarm

Farmakovigilancija

Registracija lijekova - Poliklinika Bonifarm

Registracija lijekova

Medicinska dokumentacija - Poliklinika Bonifarm

Izrada medicinske dokumentacije

Testiranje čitljivosti upute - Poliklinika Bonifarm

Testiranje čitljivosti upute