BONIFARM

Registracija lijekova

Pouzdanost, dugogodišnje iskustvo i ekspertiza u izradi, pripremi i usklađivanju sveobuhvatne dokumentacije potrebne za registraciju lijekova, medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i kozmetičkih proizvoda u skladu s Hrvatskom i Europskom legislativom glavne su karakteristike vašeg optimalnog partnera.

Sagledavanjem cjelokupnih znanstvenih, pravnih i poslovnih aspekata, osiguravamo svojim partnerima koji razvijaju ili distribuiraju svoje proizvode, brzo i cjelovito usklađivanje s važećom zakonskom regulativom, što značajno skraćuje i pojednostavljuje put do izlaska njihovih proizvoda na tržište.

Registracija lijekova - Poliklinika Bonifarm

Registracije

 • Lijekova
 • Izvornog lijeka
 • Generičkog lijeka
 • Homeopatskog lijeka
 • Lijeka s utvrđenom medicinskom primjenom („Well established use“)
 • Tradicionalnog biljnog lijeka
 • Biološkog i biosličnog lijeka
 • Alergena
 • Medicinskih proizvoda
 • Dodataka prehrani
 • Kozmetičkih proizvoda

Izrada dokumentacije u eCTD formatu

Opseg registracijskih poslova

_

Bonifarm nudi profesionalno vođenje svih registracijskih poslova vezanih uz lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani i kozmetičke proizvode, a koji uključuju:

 • strateško planiranje postupka registracije lijeka (pre-registracijske aktivnosti)
 • registraciju lijekova na području RH i EU (Nacionalni postupak i MRP/DCP)
 • prikupljanje i priprema registracijske dokumentacije
 • stručni prijevodi: Sažetaka opisa svojstava lijeka, Upute o lijeku i označavanja, te ostale dokumentacije o lijeku
 • izrada aplikacijskih obrazaca
 • podnošenje kompletiranog zahtjeva nadležnom Regulatornom tijelu
 • trajna komunikacija s nadležnim Regulatornim tijelom do konačnog izdavanja rješenja o registraciji
 • post-registracijske regulatorne aktivnosti (izmjene, obnove, prijenos odobrenja itd.)
 • provođenje ispitivanja razumljivosti Upute o lijeku (RUT)
 • ishodovanje dozvole za promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima
 • postupak ocjene sukladnosti i upisa u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda
 • upis medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda i podnošenje obavijesti o medicinskim proizvodima.
 • pomoć u pripremi dokumentacije i uvrštavanje dodataka prehrani u program monitoringa/ishođenje notifikacijskog broja
 • pomoć u pripremi dokumentacije i elektronska notifikacija kozmetičkih proizvoda putem CPNP-a