BONIFARM

Cjenik usluga Ambulante za štitnjaču

UZV štitnjače
350,00 kn

UZV žlijezda slinovnica
350,00 kn

UZV paratireoidnih žlijezda
350,00 kn

UZV limfnih čvorova vrata
300,00 kn

UZV vrata
500,00 kn

T3
70,00 kn

T4
70,00 kn

Slobodni T3 (fT3)
70,00 kn

Slobodni T4 (fT4)
70,00 kn

TSH
70,00 kn

Reverzni T3 (rT3)
450,00 kn

Parathormon (PTH)
240,00 kn

Tiroksin-binding globulin (TBG)
250,00 kn

Tireoglobulin (Tg)
200,00 kn

Tg At (Tireoglobulinska antitijela)
200,00 kn

TPO At (Antitijela na tireoperoksidazu) (MAT/TPO)
200,00 kn

TRAT (TSH-receptorska Antitijela)
250,00 kn

Tireoidna autoantitijela (MAK, TAK, TRAK)
600,00 kn

Specijalistički pregled štitnjače s UZV
600,00 kn

Kontrolni pregled štitnjače s UZV
400,00 kn

Konzultacije
250,00 kn

Pregled i mišljenje specijaliste nuklearne medicine
350,00 kn