BONIFARM
Bonifarm - ikona

Neurologija

Vrlo je širok i raznolik spektar neuroloških poremećaja i oboljenja kojima se bavi neurologija, od obične glavobolje pa sve do kompleksnih i indiskretnih neuroloških deficita. Stoga, ako niste sigurni u koju neurološku subspecijalnost se uklapaju vaše tegobe najbolji odabir za početak je javiti se u Ambulantu za opću neurologiju!

Ambulanta za opću neurologiju

_

Ambulanta za opću neurologiju osigurat će induvidualiziran i cjelovit pristup svakom neurološkom problemu bez obzira na njegovu povezanost s mozgom, leđnom moždinom ili perifernim živcima. Najčešće bolesti koje se obrađuju i liječe u sklopu ambulante za opću neurologiju su glavobolje, vrtoglavice, trnci, križobolje, ishijalgije, poremećaj ravnoteže, slabost udova, mišićna slabost, sinkope, poremećaji pamćenja (Alzheimerova bolest), poremećaji pokreta (Parkinsonova bolest, distonija, tremor), neuralgije (trigeminalna),  periferne neuropatije (dijabetička, sindrom karpalnog tunela), multipla skleroza, moždani udar i dr.

Ambulanta za epilepsiju

_

Subspecijalistička ambulanta za epilepsiju specijalizirana je isključivo za dijagnostiku i liječenje bolesnika s epilepsijom i epileptičkim sindromima.

BONIFARM
Bonifarm - ikona

Neurološke dijagnostičke usluge

  • Elektroencefalografija (EEG)
  • CD karotida i vertebralnih arterija
  • Transkranijski Color Doppler krvnih žila mozga (TCD)
  • Transkranijski UZV moždanog parenhima