Životopis
Bonifarm - ikona

Dr.sc. Stela Rutović, dr. med.

  • specijalist neurolog

Dr.sc. Stela Rutović, dr. med., specijalist neurolog

Dr.sc. Stela Rutović diplomirala je 2009. godine na Medicinskom falkultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 2009. zaposlena je u OB “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod. Specijalistički ispit iz neurologije polaže u srpnju 2015. nakon čega nastavlja raditi u OB “Dr. Josip Benčević”. Od svibnja 2017. radi kao specijalist neurolog u Poliklinici Glavić u Zagrebu, a od srpnja 2020. je stalno zaposlena na Odjelu za cerebrovaskularne bolesti s Jedinicom intenzivnog liječenja, Zavoda za neurologiju u KB Dubrava.

Godine 2020. obranila je doktorsku disertaciju na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i tako stekla akademsku titulu doktora znanosti te od prosinca 2021. redovito sudjeluje u nastavi kao asistent na Katedri za psihijatriju i neurologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

Početkom 2017. dr.sc. Stela Rutović provodi tri mjeseca na stručnom usavršavanju iz područja dijagnostike, liječenja i rehabilitacije moždanog udara na Klinici za neurologiju Harlaching Muenchen u Njemačkoj, a u studenom 2018. je na usavršavanju iz neurosonologije na Klinici za neurologiju Bad Segeberg također u Njemačkoj.

Dr.sc. Stela Rutović je aktivna članica Europske organizacije za moždani udar (ESO), Svjetske organizacije za moždani udar (WSO), Europskog društva za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku (ESNCH), Hrvatske udruge za neurointervenciju u cerebrovaskularnim bolestima kao i nekih drugih domaćih i stranih liječničkih stručnih društava.

Za svoj znanstveni i stručni rad dobitnica je prestižnih nagrada i priznanja:

  • Stipendija za izvrsnost Brodsko-posavske županije
  • ESO Research Stipend – Europske organizacije za moždani udar
  • Dekanova nagrada na Danima doktoranada, za najbolji godišnji seminarski rad, na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Dr.sc. Stela Rutović, dr. med.

Dr.sc. Stela Rutović, dr. med.