Životopis
Bonifarm - ikona

Dr.sc. Andreja Bujan Kovač, dr. med.

  • specijalist neurolog
  • subspecijalist epileptolog

Dr.sc. Andreja Bujan Kovač, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist epileptolog

Dr.sc. Andreja Bujan Kovač diplomirala je 2004. godine na Medicinskom falkultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od travnja 2010. godine je zaposlena u Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb i u svibnju 2014. godine polaže specijalistički ispit iz neurologije nakon čega nastavlja edukaciju iz elektroencefalografije i epileptologije pri Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju, a koji je ujedno i pridruženi centar Europske mreže referentnih centara EpiCARE ERN.

U studenom 2020. godine uspješno je položila ispit iz uže specijalizacije i stekla je titulu neurologa-subspecijaliste epileptologa. U svibnju 2021. godine obranila je doktorsku disertaciju na poslijediplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Značaj postprocesiranja slike magnetske rezonancije mozga u prijeoperacijskoj dijagnostici bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom“.

Uz klinički rad s bolesnicima, dr.sc. Andreja Bujan Kovač od listopada 2010. godine redovito sudjeluje u nastavi u Katedri za neurologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2021. godine je primljena u suradničko zvanje naslovnog poslijedoktoranda.

Sudjelovala je aktivno kao predavač na raznim domaćim i inozemnim kongresima, pohađala je nekoliko inozemnih tečajevima iz područja epileptologije u organizaciji ILAE (eng. International League Against Epilepsy). Uspješno je položila dvije šestomjesečne edukacije VIREPA (eng. Virtual Epilepsy Academy) organizirane od strane ILAE: “VIREPA basic course EEG in the diagnosis & management of epilepsy“ u siječnju 2018. godine i „VIREPA Course EEG in the Diagnosis & Management of Epilepsy – Advanced“ u svibnju 2022. godine.

Autor je i koautor više radova u inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima, kao i kongresnih sažetaka te poglavlja u knjigama. Nakon provedene edukacije iz funkcionalne neuroanatomije tumora mozga u Klinici za neurokirurgiju u Montpellieru u travnju 2015. godine redoviti je član multidisciplinarnog tima za operacije tumora mozga u budnom stanju.

Poseban interes dr.sc. Andreje Bujan Kovač su elektroencefalografija, dijagnostika i liječenje epilepsije te preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom.

Dr.sc. Andreja Bujan Kovač, dr. med.

Dr.sc. Andreja Bujan Kovač, dr. med.