Životopis
Bonifarm - ikona

Doc. Dr. sc. Mirna Bradamante

  • specijalist dermatologije i patologije
  • subspecijalist dermatološke onkologije

Doc. Dr. sc. Mirna Bradamante, specijalist dermatologije i patologije, subspecijalist dermatološke onkologije.

Osnovnu školu i gimnaziju završava u Zagrebu te upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon odrađenog obaveznog staža radi kao znanstveni novak na Zavodu za patologiju KB Merkur. Specializaciju iz dermatovenerologije započinje 2002. na Klinici za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb, a po završenoj specijalizaciji iz dermatovenerologije upisuje i specijalizaciju iz opće patologije na Zavodu za patologiju KBC „Zagreb“. Kao specijalistica dermatovenerologije i patologije preuzima ulogu voditelja dermatohistopatološkog laboratorija Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb.

Dodatna znanja i iskustva stiče kroz stručna usavršavanja na University of California San Francisco, Dalhousie University Halifax, Medizinische Universitat Graz, te Charles University Facuty of Medicine Pilsen.

Od 2017. godine je i subspecijalistica dermatološke onkologije. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova te aktivni recenzent međunarodnih časopisa.

Doc. Dr. sc. Mirna Bradamante

Doc. Dr. sc. Mirna Bradamante