Životopis
Bonifarm - ikona

Prim. Dr. sc. Damir Hodžić

  • specijalist ginekologije i porodništva
  • subspecijalist uroginekologije

Diplomirao je 1988 god. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 2000. god., a subspecijalistički ispit iz uroginekologije 2013. god. Naziv primarijus stekao je 2014. god.

Završio je znanstveni poslijediplomski studij ″Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji″ i obranom magistarskog rada “Promjene fetomaternalne cirkulacije i akcijskih potencijala maternice kod prijetećeg prijevremenog poroda”  2001. god. stekao znanstveni stupanj magistra znanosti. Nakon završenog doktorskog studija ″Biomedicina i zdravstvo″, obranom doktorske disertacije “Kvaliteta života bolesnica nakon “sling” operacija zbog statičke urinarne inkontinencije”  2014. god. stekao je znanstveni stupanj doktora znanosti.

Od 2015. god. je vanjski suradnik Katedre za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, sada u statusu višeg asistenta.

Do 2021. god. zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur u Zagrebu na Odjelu za ginekološku urologiju, od  kada se nastavlja baviti privatnim poduzetništvom i medicinskom praksom u užim stručnim područjima uroginekologije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije, laserske i funkcionalne magnetske terapije te integrativne, estetske i regenerativne ginekologije.

Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, poglavlja u udžbenicima i zbornicima te popularnih stručnih članaka. Aktivno sudjeluje na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te stručnim tečajevima i radionicama (Amsterdam, Atena, Baku, Barcelona, Beograd, Budimpešta, Budva. Kranjska Gora, Kuala Lumpur, Ljubljana, Maribor, Milano, München, Novi Sad, Pforzheim, Prag, Rim, Rio de Janeiro, Skopje, Sliema, Treviso).

Bio je tajnik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i predavač na Poslijediplomskom tečaju iz ginekološke kirurgije i endoskopije te član Hrvatskog društva za ginekološku urologiju i Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society.

Kao aktivan član Hrvatske lige protiv raka obnašao je dužnosti tajnika i predsjednika njenih gradskih I županijskih ogranaka. Osnivač je i predsjednik Hrvatskog društva za pelviperineologiju te predavač na Poslijediplomskom tečaju iz zdjelične medicine.