Popis pretraga i cijene

BONIFARM

Cjenik kardioloških usluga

Specijalistički kardiovaskularni pregled
450,00 kn

Specijalistički kardiovaskularni pregled s EKG-om
500,00 kn

Specijalistički kardiovaskularni pregled s EKG-om i UZV srca
900,00 kn

Kontrolni kardiovaskularni pregled
300,00 kn

Subspecijalistički angiološki pregled i mišljenje
300,00 kn

EKG
100,00 kn

Holter EKG (24-satna elektrokardiografija)
450,00 kn

Holter RR (KMAT kontinuirano mjerenje krvnog tlaka tijekom 24 sata)
320,00 kn

UZV srca / Ehokardiografija
550,00 kn

Color Doppler arterija ruku ili nogu
350,00 kn

Color Doppler vena ruku ili nogu
350,00 kn

Color Doppler arterija i vena ruku ili nogu
550,00 kn

ABI index (pletizmografija)
250,00 kn

Kardiološka ekspertiza / drugo mišljenje
950,00 kn