BONIFARM

Liječnički pregled za zaštitare i čuvare

Kandidati za čuvara i zaštitara dužni su prije zaposlenja učiniti prethodni zdravstveni pregled te ponovni periodički zdravstveni pregled u za to propisanom zakonskom roku.

Što je potrebno ponijeti sa sobom na pregled?

  • Osobnu iskaznicu
  • Zdravstvenu iskaznicu
  • Potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju i trenutnoj terapiji