BONIFARM

Liječnički pregledi sportaša

Sistematski pregled za sportaše uključuje:

  • Opću i sportsku anamnezu
  • Klinički pregled
  • Antropometrijska mjerenja
  • Laboratorijsku analizu (KKS, GUK i kompletna pretraga urina)
  • Funkcionalnu dijagnostiku (EKG, spirometrija)
  • Izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti sportaša

Što je potrebno ponijeti sa sobom na pregled?

  • Osobnu iskaznicu
  • Važeću klupsku iskaznicu
  • Potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju i trenutnoj terapiji