Životopis
Bonifarm - ikona

Doc. prim. dr. sc. Miljenko Franić, dr. med.

  • specijalist ortopedije
  • subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava
  • docent MEF, Zagreb, docent MEF, Osijek
  • profesor visoke škole u trajnom zvanju ZVU, Zagreb
  • viši znanstveni suradnik

Miljenko Franić rođen je 09.12.1968. u Zagrebu, diplomirao na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine.

Zaposlen od 1996. godine u KB Dubrava Zavod za ortopediju i traumatologiju, trenutno voditelj Odjela za ortopediju.

Specijalistički ispit iz ortopedije polaže 11.12.2002. godine na Klinici za ortopediju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2005. godine kumulativno zaposlen na Zdravstvenom veleučilištu, Mlinarska cesta 38, Zagreb, gdje je Pročelnik Katedre za kliničku medicinu te član Stručnog vijeća.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Meta-analiza uspješnosti prednjeg i stražnjeg operacijskog pristupa u trodimenzijskom ispravljanju idiopatske torakalne skolioze” obranio je 19.11.2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Viši znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva za znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, postao je 05.12.2012.

2015. je izabran u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija.

Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog Fakulteta u Osijeku je 2017. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, a odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog Fakulteta u Zagrebu 2021. je izabran u naslovno suradničko zvanje docenta u Katedri za ortopediju.

Autor je i koautor više radova u inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima, kao i kongresnih sažetaka te poglavlja u knjigama (Kompendij ortopedije, 2021 izdavač Zdravstveno veleučilište, Zagreb).

Poseban stručni interes su bolesti i ozljede lokomotornog sustava donjih ekstremiteta kuk, koljeno te gležanj i stopalo.

Stalni je sudski vještak medicinske struke za područje ortopedije i traumatologije lokomotornog sustava.

Doc.prim.dr.sc. Miljenko Franić, dr.med.

Doc.prim.dr.sc. Miljenko Franić, dr.med.