Abecedni popis pretraga

Tražilica pretraga

_

C

_
C-peptid 31,00 €

C-peptid nastaje u procesu biosinteze inzulina kao nusproizvod cijepanjem izvorne molekule proinzulina, pohranjene u sekretornim granulama Golgievog kompleksa u ß-stanicama gušterače. C-peptid ispunjava važnu ulogu u povezivanju strukture dvolančanog inzulina te nastajanja dviju disulfidnih veza unutar molekule proinzulina. Inzulin i C-peptid se izlučuju u jednakim količinama te ulaze u cirkulaciju preko portale vene. Budući da se polovica inzulina te gotovo ništa C-peptida odvaja u jetri, C-peptid ima dulje vrijeme poluživota (oko 35 min) nego inzulin pa se u perifernoj cirkulaciji nalazi od 5 do 10 puta više koncentracije C-peptida i zato te razine puno manje variraju. Određivanje C-peptida, inzulina i glukoze koristi se u diferencijalnoj dijagnozi hipoglikemije radi određivanja adekvatne terapije pacijenta. Također, određivanje C-peptida može pomoći u utvrđivanju ostatne funkcije ß-stanica i ranoj fazi tipa-1 dijabetesa melitusa te za diferencijalnu dijagnozu kasnog autoimunog dijabetesa odraslih te kod tipa-2 dijabetesa.
Povišena vrijednost: Budući da se C-peptid izlučuje putem bubrega, povišene razine C-peptida mogu se naći u bubrežnim bolestima. Povišene razine C-peptida mogu nastati zbog pojačane aktivnosti ß-stanica, a zapažene su i u hiperinzulinizmu zbog bubrežne insuficijencije ili debljine.
Snižena vrijednost: Snižene razine C-peptida uočene su u gladovanju, hipoglikemiji, hipoinzulinizmu, Addisonovoj bolesti te nakon radikalne pankreatektomije.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

C-reaktivni protein (CRP) 6,70 €

C-reaktivni protein (CRP) je protein akutne faze upale. Stvara se u jetri. CRP sudjeluje u obrambenom mehanizmu organizma i sposoban je aktivirati brojne biološke sustave. Određivanje CRP-a je dobra pretraga za detektiranje upalnih procesa i razlikovanje bakterijskih, kada je povećan, od virusnih infekcija. CRP test također može pomoći pri procjeni rizika od kardiovaskularnih bolesti u pojedinca.
Povišena vrijednost: CRP se povećava kod akutnih i kroničnih infekcija i ukazuje na ozbiljnost infekcije (npr. u sepsi).
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

C-reaktivni protein visoke osjetljivosti (hs-CRP) 13,00 €

U nastojanju da se bolje utvrdi rizik srčanog oboljenja i spriječe kliničke pojave, započelo se s određivanjem C-reaktivnog proteina (CRP) kao rutinskog dijela utvrđivanja općeg rizika. Ukoliko se CRP mjeri s novim visoko-osjetljivim CRP testom, razine CRP-a manje od 1, 1 do 3 te više od 3 mg/L dijele osobe s niskim, srednjim ili visokim rizikom za budući srčani ili moždani udar. Međutim, određivanje CRP-a nije zamjena za evaluaciju kolesterola. Dapače, mjerenje CRP-a trebalo bi se raditi zajedno s kolesterolom i drugim tradicionalnim čimbenicima rizika radi utvrđivanja individualnog rizika. Podaci također ukazuju da osobe s visokim razinama CRP-a imaju povećan rizik za razvoj dijabetesa. Mnoga istraživanja pokazala su da krvni biljezi koji se odnose na upalni proces su povišeni u osoba koje imaju visok rizik budućeg nastanka srčanog oboljenja.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CRP-sensitive testa ukazuju na rizik nastanka srčanih oboljenja. Također mogu ukazivati na povećan rizik za nastanak dijabetesa.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

C1 inhibitor esteraze 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

C1q komponenta komplementa 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

C3 komponenta komplementa 15,00 €

C3 je glikoprotein koji pripada sustavu komplementa i s kliničkog stajališta najvažniji je dio ovog sustava koji sudjeluje u obrani organizma. C3 u plazmi cirkulira u neaktivnom obliku, a kod upalnih procesa se aktivira, uzrokuje upalu te pospješuje fagocitozu i citolizu. Prilikom aktivacije se troši i dolazi do opadanja njegove koncentracije.
Povišena vrijednost: Koncentracija C3 je povećana kod upala prouzročenih bakterijama, u bilijarnoj opstrukciji i amiloidozi.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija C3 može biti povezana s membranoproliferativnim glomerulonefritisom, malnutricijom, urođenim deficitom ili bolestima imunih kompleksa, može upućivati na aktivni sistemski lupusom, septički šok, reumatoidni artritis ili krajnji stadij bolesti jetre.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

C4 komponenta komplementa 15,00 €

C4 je glikoprotein i dio je sustava komplementa koji sudjeluje u obrani organizma.
Povišena vrijednost: Koncentracija C4 je povećana kod upala prouzročenih bakterijama, u bilijarnoj opstrukciji i amiloidozi te kod zloćudnih bolesti.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija C4 može biti povezana s membranoproliferativnim glomerulonefritisom, malnutricijom, urođenim deficitom ili bolestima imunih kompleksa, može upućivati na aktivni sistemski lupusom, septički šok, reumatoidni artritis ili krajnji stadij bolesti jetre.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CA 125 19,00 €

CA 125 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju bolesnica s karcinomom jajnika. Postoji jasna korelacija između vrijednosti CA 125 u serumu i kliničkog tijeka bolesti. Progresivni rast vrijednosti CA 125 je mogući pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedostatnog terapijskog odgovora, dok snižavanje vrijednosti CA 125 upućuje na dobar terapijski odgovor. Međutim, normalne vrijednosti CA 125 nisu dokaz odsutnosti raka jajnika jer kod bolesnica s histopatološki dokazanim karcinom jajnika vrijednosti CA 125 mogu biti jednake kao kod zdravih žena. Zbog svoje nedovoljne osjetljivosti i specifičnosti CA 125 nije namijenjen za korištenje kao test probira na rak u općoj populaciji ali se njegovo određivanje koristi kao pomoćna pretraga za praćenje bolesnica oboljelih od karcinoma jajnika.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CA 125 imaju najveću kliničku primjenu kod karcinoma jajnika. Osim kod karcinoma jajnika, CA 125 je povišen kod endocervikalnog karcinoma, karcinoma jetre, gušterače, pluća, debelog crijeva, želuca, bilijarnog trakta, maternice, jajovoda, dojke i endometrija. Povišene vrijednosti CA 125 mogu se naći u 1-2% zdravih žena kao i u prvom tromjesečju trudnoće. Povišene se vrijednosti nalaze i kod osoba s nemalignim bolestima kao što su ciroza jetre, hepatitis, endometrioza, ciste na jajnicima i upalne bolesti zdjelice.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 15-3 19,00 €

CA 15-3 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju odgovora na terapiju karcinoma dojke. Njegove povišene ili snižene vrijednosti prate progresiju ili regresiju bolesti. Ispitivanja su potvrdila da je povišenje vrijednosti CA 15-3 kod bolesnika s povećanim rizikom recidiva karcinoma dojke nakon primarne terapije mogući pokazatelj pojave recidiva. Povišene vrijednosti CA 15-3 mogu se naći kod mnogih drugih karcinoma i kod nemalignih bolesti kao što su ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti te benigne bolesti jajnika i dojke. Vrijednosti CA 15-3 povišene su prvenstveno kod metastatskih karcinoma dojke a znatno manje kod bolesnika s primarnim karcinomom dojke. Upravo zbog male specifičnosti i osjetljivosti CA 15-3 se ne smije koristiti kao test probira opće populacije.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod karcinoma dojke. Osim kod karcinoma dojke, povišene se vrijednosti mogu naći i kod karcinoma pluća, debelog crijeva, gušterače, jetre, jajnika i maternice kao i kod nemalignih bolesti (ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti, bolesti jajnika i dojke).
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 19-9 19,00 €

CA 19-9 je glikoproteinski tumorski marker čije su vrijednosti u serumu povišene kod bolesnika s različitim gastrointestinalnim karcinomima, kao što su karcinom gušterače, debelog crijeva, želuca i jetre. U prvom redu se koristi kao pomoćna pretraga zajedno s drugim dijagnostičkim informacijama za praćenje stanja bolesnika oboljelih od raka gušterače. CA 19-9 ne smije se koristiti kao test probira na maligne bolesti. Povišene vrijednosti nalaze se i kod bolesnika s nemalignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze. Trajno povišene vrijednosti CA 19-9 nakon provedenog liječenja ukazuju na prisutnost neotkrivenih metastaza ili nepotpunog odstranjenja tumora. Progresivni rast vrijednosti CA 19-9 mogući je pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedovoljnog terapijskog odgovora bolesnika. Snižavanje vrijednosti CA 19-9 općenito upućuje na dobru prognozu bolesti i dobar terapijski odgovor.
Povišena vrijednost: Klinički najznačajnija upotreba CA 19-9 jest praćenje bolesnika s karcinomom gušterače. Povišene vrijednosti nalaze se i u benignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 50 43,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CA 72-4 27,00 €

CA 72-4 je tumorski biljeg koji se koristi prvenstveno u praćenju tijeka liječenja pacijenata s karcinomom želuca. Osim toga, može ga se koristiti i kao dodatni tumorski marker kod mukoznog karcinoma jajnika.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod bolesnika s karcinomom želuca i jajnika, ali također i kod karcinoma kolona, jednjaka i dojke. Povišene vrijednosti mogu se naći i u benignim bolestima: pankreatitis, ciroza jetre, plućne bolesti, reumatska bolest, ginekološke bolesti (jajnika i dojke) i benigni poremećaji gastrointestinalnog trakta.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Campylobacter jejuni (IgG, IgA) 39,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Candida albicans (IgA, IgG, IgM) 93,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Candida albicans (PCR) 153,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin ili obrisak
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Candida albicans (T-cellspot) 127,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Candida glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis (polivalentna antitijela) 80,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Candida test 75,00 €

Uključuje: fagocitna aktivnost monocita i granulocita
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

CD57 ekspresija 93,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ceruloplazmin 19,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG, IgM) 67,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia pneumoniae (PCR) 166,00 €

Uzorak: aspirat traheje
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Chlamydia trachomatis (IgA, IgG, IgM) 67,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgA) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgG) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgM) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Chlamydia trachomatis (T-cellspot) 116,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Cink 20,00 €

Cink se izlučuje putem bubrega i znojem. Glavna koncentracija cinka nalazi se u eritrocitima, u plazmi. Nedostatak cinka uzrokuje acrodermatitis enteropathica. Nasljedni nedostatak cinka može se uočiti u ranoj dobi po proljevima, odgodi rasta, anoreksiji, anemiji, hipogonadizmu, zakašnjelom zacjeljivanju rana.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cink protopofirin (PPZ) 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cink u slini 20,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Cirkulirajući imunokompleksi 39,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cistatin C 24,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cistein u urinu 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citokrom P450 (PCR) 385,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citološka analiza urina 40,50 €

Citološka analiza urina je neinvazivna i jednostavno izvediva dijagnostička pretraga koja se po potrebi može ponavljati, a ima značajnu ulogu u ranoj dijagnostici i postoperativnom praćenju karcinoma urinarnog sustava. Također, citološka analiza urina je korisna pretraga u procjeni porijekla eritrocita u urinu, jesu li eritrociti bubrežnog porijekla (glomerularni eritrociti) ili potječu iz donjih dijelova mokraćnog sustava (neglomerularni eritrociti). Citološka analiza urina opravdana je i dijagnostički vrijedna pretraga kod sljedećih stanja: kod pojave krvi u urinu vidljive prostim okom (makrohematurija), kada je urin normalne boje, ali je biokemijskom analizom nađena mikrohematurija te kod raznih subjektivnih smetnji koje pacijent osjeća (učestalo mokrenje, otežano i bolno mokrenje, uz prisutnost krvi u mokraći). Jedna od najvažnijih uloga citologije urina je rano otkrivanje karcinoma mokraćnog sustava, često u vrijeme kada pacijent još nema nikakve simptome bolesti te u praćenju pacijenata operiranih od karcinoma urinarnog trakta jer često prije drugih dijagnostičkih pretraga može detektirati maligne stanice u urinu.
Uzorak: 2. jutarnji urin srednji mlaz (prvi mlaz drugog jutarnjeg urina izmokriti u školjku, zatim razmaknuti prstima slobodne ruke vanjske dijelove spolovila tako da mlaz urina ide direktno iz otvora mokraćne cijevi u čašicu, bez ispiranja sluznice vanjskog spolovila)
Napomena: uzorkovanje se provodi tri uzastopna radna dana (pon-uto-sri; uto-sri-čet; sri-čet-pet) u laboratoriju
Vrijeme izdavanja nalaza: 1 do 3 radna dana nakon davanja posljednjeg uzorka

Citomegalovirus (CMV IgG) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citomegalovirus (CMV IgM) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citomegalovirus (CMV PCR) 113,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Citomegalovirus (CMV T-cellspot) 113,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Citrulin 44,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CK-MB aktivnost (izoenzim CK) 18,00 €

Kreatin kinaza (CK) citoplazmatski je enzim koji se u organizmu pojavljuje u četiri oblika (izoenzima). Izoenzim CK-MB, u odnosu na ostale izoenzime, najzastupljeniji je u srčanom mišićju. Povišenje CK-MB se u krvi nastupa oko 3-8 sati nakon pojavljivanja simptoma vezanih uz srce. CK-MB izoenzim duže vrijeme ostaje povišen, ovisno o tijeku bolesti.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CK-MB mase korisna je u dijagnostici ishemije miokarda, kao što je miokarditis ili infarkt, a može ukazivati i na druga bolesna stanja, kao što je što je npr. rabdomioliza. Vrijednosti ovise o vremenu proteklom od vremena koje je proteklo od pojave bolesti, pa je ovu pretragu potrebno kombinirati s drugim biljezima vezanim uz ishemiju srčanog mišića (Troponin T hs).
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Clostridium tetani (IgG) 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Coombsov test 28,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Corynebacterium diphtheriae (IgG) 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Coxiella burnetii (IgG, IgM) 105,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Coxsackie virus (IgA, IgG, IgM) 67,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CYFRA 21-1 27,00 €

CYFRA 21-1 (citokeratin 19) je jedan od strukturnih proteina epitelnih stanica koji grade stanični skelet. Citokeratinske niti slabo su topljive, ali tijekom proteolitičke razgradnje nastaju topljivi citokeratinski fragmenti koji se oslobađaju u tjelesne tekućine. CYFRA 21-1 koristi se kao tumorski biljeg koji se nalazi u serumu bolesnika s rakom pluća i mokraćnog mjehura. Vrijednosti su naročito povišene kod nemikrocelularnog karcinoma pluća (karcinoma ne-malih plućnih stanica, NSCLC). Najviše su vrijednosti kod bolesnika s karcinomom skvamoznih (pločastih) stanica (podtip NSCLC-a) i njihova vrijednost dobro korelira sa stadijem bolesti, pa je određivanje vrijednosti CYFRA 21-1 korisna pretraga u histološkoj dijagnozi raka pluća. Može se koristiti kao pretraga za praćenje terapijskog odgovora te kao pretkazatelj preživljenja bolesnika oboljelih od raka pluća tijekom terapije.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti najznačajnije su kod bolesnika s karcinomom pluća. Vrijednosti su povišene i kod karcinoma mjehura. Ponekad se povišene vrijednosti nalaze kod uznapredovalih dobroćudnih bolesti jetre i kod bubrežnog zatajenja.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN