Abecedni popis pretraga

Tražilica pretraga

_

U

_
UDP-glukuronoziltransferaza (UGT1A1 PCR) 213,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ugljikohidratom deficijentni transferin (CDT) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

UIBC 2,70 €

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC) je vrijednost koja služi za procjenu količine željeza koje se transportira krvlju transferinom. Gotovo uvijek se određuje istovremeno s koncentracijom željeza kako bi se dobio ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC).
Povišena vrijednost: U trudnoći i kod anemije zbog nedostatka željeza (sideropenična anemija).
Snižena vrijednost: Kod kroničnog deficita željeza, hemokromatoze, hemolitičke anemije i talasemije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ukupni komplement C (CH50) 36,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ukupni proteini 2,70 €

Proteini su građevni elementi u organizmu. Vrlo su različiti i specifični za pojedina tkiva i organe. Proteini u krvi imaju različite uloge kao što su zaštitna od infekcija, transport različitih tvari (lijekovi, vitamini i dr.), utjecaj na koloidno-osmotski tlak, djeluju kao puferi, a neki proteini imaju specifične funkcije (npr. enzimi, hormoni, hemoglobin, faktori koagulacije). Koncentracija proteina ovisi o prehrani i obično je veća u mlađih osoba nego u starijih. Ova pretraga je dio sistematskih pretraga i daje uvid u stanje uhranjenosti organizma, ali i također u stanje jetre i bubrega. 50 do 60% ukupnih proteina čine albumini. Promjene koncentracije proteinskih frakcija u raznim bolestima treba uvijek promatrati povezano jer koncentracija ukupnih proteina može biti unutar referentnih intervala, a da koncentracije pojedinih proteinskih frakcija budu promijenjene.
Povišena vrijednost: Hiperproteinemija se pojavljuje pri dehidraciji, monoklonskoj gamapatiji (paraproteinemiji), a ponekad i kod kroničnih bolesti kao što su jetrena ciroza, sarkom, kronične upale i autoimune bolesti (reumatoidni artritis, sistemni eritemni lupus).
Snižena vrijednost: Hipoproteinemija javlja se pri prekomjernoj hidraciji, gubitku proteina iz organizma, smanjenoj sintezi proteina ili pojačanom katabolizmu proteina (npr. hipertireoza, šećerna bolest). Kod jetrenih bolesti obično je smanjena samo koncentracija albumina, a u malapsorpciji i manjku proteina u hrani smanjene su sve proteinske funkcije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ukupni proteini u urinu 8,70 €

Proteini se u urinu zdrave osobe nalaze samo u tragovima jer se proteini glomerularnom filtracijom najvećim dijelom ponovno reapsorbiraju. Pozitivan nalaz proteina u urinu znači da je prisutna količina proteina veća nego što je normalno. Pojava proteina u urinu naziva se proteinurijom.
Povišena vrijednost: Proteinurija je najčešće posljedica povećane propusnosti glomerula, a o stupnju oštećenja ovisi koliko će proteina prelaziti u urin. Iako postoji funkcionalna proteinurija koja se pojavljuje nakon teškog fizičkog rada ili kod trudnica u kasnijim mjesecima trudnoće, proteinurija je uvijek znak poremećaja rada bubrega koje uzrokuju bolesti bubrega, srca i krvožilnog sustava te imunoproliferativne bolesti.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.  
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Upalne bolesti crijeva 193,00 €

Uključuje: status crijevne flore, razgradni produkti probave, alfa-1-antitripsin, kalprotektin, PMN-elastaza, eozinofilni protein X, beta-defenzin, sekretorni IgA, laktoferin, lizozim
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Uran 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Urati 2,70 €

Urat ili mokraćna kiselina (acidum uricum) je metabolički produkt hranom unesenih i u organizmu sintetiziranih purina. Purini su dio nukleinskih kiselina koji se najviše unose mesom. Urati se sintetiziraju u jetri. Najvećim dijelom se izlučuju putem mokraće, a dijelom putem crijeva gdje ih razgrađuju crijevne bakterije. Na koncentraciju mokraćne kiseline utječu životni uvjeti (prehrana), kao i genetički čimbenici.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija urata posljedica je povećane sinteze purina, njihov povećani unos hranom ili smanjeno izlučivanje bubregom. Povećana koncentracija urata (hiperurikemija) može biti primarna ili sekundarna. Giht (ulozi) je bolest u kojoj se urati odlažu u zglobovima, najčešće pogađa starije i genetski predisponirane osobe. Lesch-Nyhanov sindrom je nasljedni poremećaj metabolizma purina, koji se pojavljuje u muške djece.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija urata (hipourikemija) pojavljuje se rjeđe. Može biti posljedica Fanconijevog sindroma, terapije gihta alopurinolom ili zbog smanjene proizvodnje mokraćne kiseline uslijed nasljednih nedostataka enzima koji sudjeluju u njenom metabolizmu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ureaplasma urealyticum (IgA, IgM) 38,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina (negativan nalaz iz uzorka urina je potrebno potvrditi obriskom, kako bi se sigurno isključila pristnost bakterije)
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Ureja 2,70 €

Ureja se stvara u jetri kao konačni produkt metabolizma proteina. Koncentracija ureje ovisi o udjelu proteina u prehrani te će i njene vrijednosti u krvi biti proporcionalne unosu proteina. S obzirom da se većina ureje izlučuje urinom, određivanje koncentracije ureje u krvi služi kao pokazatelj bubrežne funkcije. Ova pretraga se gotovo uvijek radi zajedno s kreatininom.
Povišena vrijednost: Povišena koncentracija ureje nalazi se kod osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću bubrega zbog akutne ili kronične bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sustava, ali i kod gastrointestinalnog krvarenja i srčane dekompenzacije.
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti prate dugotrajno gladovanje, ali i oštećenja jetre, celijakiju i nefrotski sindrom.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Urin (bakteriološki) (urinokultura) 26,00 €

Urinokultura je pretraga kojom se dokazuje prisutnost bakterija u uzorku urina. Najčešći bakterijski patogeni su Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus kao i mnoge druge Gram- (negativne) i Gram+ (pozitivne) bakterije. Navedene bakterije su sastavni dio mikroflore i samo u pojedinim situacijama uzrokuju infekciju.
Pozitivan nalaz: Pozitivan nalaz znači da je dokazana prisutnost bakterija. Na nalazu je navedena vrsta otkrivene bakterije i brojčana količina te antibiogram (vrsta primjenjivih antibiotika). U slučaju kontaminiranog uzorka preporuča se ponovno uzimanje uzorka.
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora uretre.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Urin (mikološki) 27,00 €

Ovom se pretragom (kultivacijska metoda detekcije) dokazuje prisustvo kvasaca u urinu.
Pozitivan nalaz: U nalazu je naveden naziv gljive (kvasca). Obzirom na kliničku sliku, liječnik odlučuje o antimikrobnoj terapiji (protugljivičnu).
Negativan nalaz: Kvasci nisu izolirani.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Urin (osnovni pregled i sediment) 6,70 €

Urin je tekućina kojom se iz tijela izlučuju otpadni produkti metabolizma i razne štetne tvari. Analiza urina je osnovna pretraga u otkrivanju različitih poremećaja vezanih uz rad bubrega i mokraćnog sustava, a obuhvaća fizikalno-kemijski pregled mokraće i mikroskopski pregled sedimenta.
Kemijski pregled
Kemijski pregled urina radi se pomoću test traka. Ispituju se izgled i boja, relativna volumna masa i pH te prisutnost sastojaka kojih u urinu zdravih osoba nema ili su prisutni samo u tragovima. Kemijski pregled uključuje sljedeće parametre: izgled, boja, relativna volumna masa, pH, leukocitna esteraza, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, urobilinogen, bilirubin, eritrociti/hemoglobin.
Mikroskopski pregled sedimenta
Mikroskopski pregled sedimenta drugi je dio analize urina kojim se dobiva uvid o onim podacima koji nisu vidljivi kemijskim pregledom urina. Sediment urina sastoji se od tzv. organiziranog dijela (eritrociti, leukociti, epitelne stanice, bakterije, paraziti, gljivice, cilindri) i neorganiziranog dijela (sluz, soli, kristali). Analiza urina je važna pretraga jer je nezamjenjiv uzorak u ranoj dijagnostici poremećaja rada bubrega i mokraćnog sustava, kao i za praćenje tijeka bolesti i terapije. Poremećaji bubrega i mokraćnog trakta mogu postojati i bez vidljivih patoloških laboratorijskih vrijednosti u krvi i bez uočljivih simptoma, što se može uočiti rutinskom analizom urin koja se po potrebi može proširiti na daljnje pretrage.Također treba uzeti u obzir i činjenicu da osim bolesti bubrega i mokraćnog sustava, promjene u sastavu mokraće mogu biti prouzročene i patološkim promjenama jetre, raznim endokrinim poremećajima, cirkulacijskim poremećajima i drugim patološkim stanjima. To će se očitovati promjenama u izlučivanju većih ili manjih količina pojedinih sastojaka urina kojih u zdravih osoba nema, ili u pojavi tvari koje se ne smiju pronaći u normalnom urinu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN