Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

KLINIČKA BIOKEMIJA

_
_

Metaboliti i supstrati

Bilirubin, ukupni 2,70 €

Ukupni bilirubin je zbroj vrijednosti konjugiranog (direktnog) i nekonjugiranog (indirektnog) bilirubina. Bilirubin je krajnji razgradni produkt hemoglobina. Metabolizira se u jetri, a izlučuje u žuč. Ovisno o bolesti dolazi do porasta jedne ili obje vrste bilirubina zbog čega će doći i do porasta ukupnog bilirubina u krvi.
Povišena vrijednost: Povišene koncentracije bilirubina nalaze se kod bolesti jetre, žutice, virusnih hepatitisa, ciroze, žučnih kamenaca, hemolitičke anemije, infektivne mononukleoze. Povišene vrijednosti bilirubina također se nalaze kod nasljednih sindromi kao što su Gilbertov, Crigler-Najjarov, Lucey-Driscollov ili Dubin-Johnsonov.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Bilirubin, konjugirani 2,70 €

Konjugirani ili direktni bilirubin se stvara u jetri, a izlučuje se putem žuči. Uz ukupni bilirubin, njegovo je određivanje značajno kod jetrenih i žučnih oboljenja.
Povišena vrijednost: Povišena vrijednost konjugiranog bilirubina može upućivati na hepatocelularnu bolest, kolestazu, Dubin-Johnsonov i Rotorov sindrom.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Glukoza 2,70 €

Glukoza je najznačajniji izvor energije potreban za normalno mnoge druge životne funkcije. Razina glukoze u krvi određuje se natašte kao dio rutinskog pregleda, tijekom trudnoće i kod osoba kojima je već postavljena dijagnoza dijabetesa radi praćenja bolesti. Glukoza se uz pomoć inzulina (hormona gušterače) unosi u stanicu. Razina glukoze u krvi varira kod svakog pojedinca, a ovisi o tjelesnoj aktivnosti i vremenu proteklom od unosa hrane. Kod određenih patoloških stanja ova variranja su dodatno izražena te razina glukoze u krvi može biti povišena (hiperglikemija) ili snižena (hipoglikemija).
Povišena vrijednost: Hiperglikemija ili povišena razina glukoze u krvi je pokazatelj poremećaja metabolizma ugljikohidrata usljed kojeg dolazi do šećerne bolesti. Kod šećerne bolesti stanice gušterače ne proizvode dovoljnu količinu inzulina stoga glukoza ne može ući u stanice i biti iskorištena nego se nakuplja u krvi. U nekim slučajevima liječnik može zatražiti praćenje razine glukoze tijekom dana (profil glukoze). Tada je kao dodatnu pretragu preporučljivo provjeriti vrijednost HbA1c.
Snižena vrijednost: Hipoglikemija ili pad glukoze u krvi na njenu kritičnu vrijednost od oko 2,5 mmol/L.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kreatinin 2,70 €

Kreatinin se koristi kao pokazatelj bubrežne funkcije. U organizmu nastaje iz kreatina i fosfkreatina koji potječu iz mišića. Stoga je razina kreatinina u krvi proporcionalna mišićnoj masi i vrlo se malo mijenja. Kreatinin se izlučuje putem bubrega. Određuje se u dijagnostici bubrežnih bolesti i kod procjene funkcije bubrega (klirens kreatinina). Uz ovu pretragu često se određuje i ureja. Vrijednosti kreatinina ovise o dobi, spolu, mišićnoj masi, rasi i prehrani. Kod konstantne mišićne mase i neometanog izlučivanja urina koncentracije kreatinina u krvi također su konstantne. Međutim, koncentracija kreatinina u serumu nije dovoljno osjetljiv pokazatelj ranih bubrežnih oštećenja. Stoga normalna razina kreatinina u serumu ne isključuje postojanje oštećenja bubrežne funkcije.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija kreatinina u serumu pokazatelj je smanjene bubrežne funkcije kao i opstrukcije mokraćnog sustava raznog porijekla.
Snižena vrijednost: Snižena vrijednost kreatinina u krvi može se naći kod osoba s mišićnom distrofijom, niskom mišićnom masom ili starijih osoba.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kreatinin u urinu 2,70 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Urati 2,70 €

Urat ili mokraćna kiselina (acidum uricum) je metabolički produkt hranom unesenih i u organizmu sintetiziranih purina. Purini su dio nukleinskih kiselina koji se najviše unose mesom. Urati se sintetiziraju u jetri. Najvećim dijelom se izlučuju putem mokraće, a dijelom putem crijeva gdje ih razgrađuju crijevne bakterije. Na koncentraciju mokraćne kiseline utječu životni uvjeti (prehrana), kao i genetički čimbenici.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija urata posljedica je povećane sinteze purina, njihov povećani unos hranom ili smanjeno izlučivanje bubregom. Povećana koncentracija urata (hiperurikemija) može biti primarna ili sekundarna. Giht (ulozi) je bolest u kojoj se urati odlažu u zglobovima, najčešće pogađa starije i genetski predisponirane osobe. Lesch-Nyhanov sindrom je nasljedni poremećaj metabolizma purina, koji se pojavljuje u muške djece.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija urata (hipourikemija) pojavljuje se rjeđe. Može biti posljedica Fanconijevog sindroma, terapije gihta alopurinolom ili zbog smanjene proizvodnje mokraćne kiseline uslijed nasljednih nedostataka enzima koji sudjeluju u njenom metabolizmu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ureja 2,70 €

Ureja se stvara u jetri kao konačni produkt metabolizma proteina. Koncentracija ureje ovisi o udjelu proteina u prehrani te će i njene vrijednosti u krvi biti proporcionalne unosu proteina. S obzirom da se većina ureje izlučuje urinom, određivanje koncentracije ureje u krvi služi kao pokazatelj bubrežne funkcije. Ova pretraga se gotovo uvijek radi zajedno s kreatininom.
Povišena vrijednost: Povišena koncentracija ureje nalazi se kod osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću bubrega zbog akutne ili kronične bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sustava, ali i kod gastrointestinalnog krvarenja i srčane dekompenzacije.
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti prate dugotrajno gladovanje, ali i oštećenja jetre, celijakiju i nefrotski sindrom.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

Elektroliti

Anorganski fosfati 3,40 €

Fosfor se nalazi u krvi u obliku anorganskih i organskih fosfata. Osim što sudjeluju kao građevni materijal kostiju, fosfati imaju niz važnih funkcije kao sastavni dio energetski bogatih spojeva te su stoga važni za očuvanje, oslobađanje i prijenos energije, imaju važnu ulogu u metabolizmu ugljikohidrata, sastavni su dio raznih fosfolipida, nukleinskih kiselina i nukleotida, spojeva iznimno značajnih u sintezi proteina i različitim metaboličkim procesima.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija fosfata u serumu (hiperfosfatemija) nalazi se kod hipoparatireoidizma, hipervitaminoze D, bubrežnih bolesti te kod zarašćivanja kostiju.
Snižena vrijednost: Smanjena koncentracija fosfata u serumu (hipofosfatemija) nalazi se kod hiperparatireoidizma, hipovitaminoze D i gastrointestinalnih bolesti praćenih teškim proljevima (steatoreja, celijakija, sprue).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Anorganski fosfati u urinu 3,40 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kalij 2,70 €

Kalij je glavni unutarstanični kation. Njegova je koncentracija u eritrocitima oko 20 puta viša nego u krvnom serumu, što je razlog nemogućnosti njegova određivanja u slučajevima hemolize koja može nastati prilikom otežanog vađenja krvi. Održavanje stalne koncentracije kalija u krvi od vitalne je važnosti za organizam. Glavna mu je uloga u metabolizmu stanica i u održavanju neuromuskularne podražljivosti, a između ostalog, važan je za rad srca. Izlučivanje kalija putem bubrega važno je u održavanju ravnoteže kalija u organizmu. Za razliku od natrija za koji postoji bubrežni prag i čije izlučivanje regulira aldosteron, kalij se izlučuje nekontrolirano, odnosno posredno, djelovanjem na izlučivanje i reapsorpciju natrija. Zbog toga je organizam realno više izložen opasnosti od manjka kalija nego natrija.
Povišena vrijednost: Povišena koncentracija kalija u serumu javlja se u stanjima kada kalij prelazi iz stanica u izvanstaničnu tekućinu. To se događa kod manjka tekućine ili kada se kalij daje terapeutski, i to brže nego što se izlučuje mokraćom. Ako su bubrezi zdravi do ovoga rijetko dolazi. Koncentracija kalija u serumu povećana je često u kroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija kalija u serumu javlja se zbog gubitka kalija uslijed jake diureze, povraćanja, proljeva ili pankreasne fistule, razrjeđenja izvanstanične tekućine, nedovoljne prehrane i naglog prijelaza kalija iz izvanstanične tekućine u stanice. Klinička stanja do kojih dolazi do sniženja koncentracije kalija su dijabetička acidoza, terapija glukozom i fiziološkom otopinom, gastrointestinalni poremećaji, postoperativna stanja naročito nakon abdominalnih operacija, Cushingova bolest ili terapijsko davanje hormona nadbubrežne žlijezde.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kalcij 3,40 €

Kalcij u serumu sastoji se od dviju frakcija: ioniziranog i vezanog (citratom, bikarbonatom ili fosfatom) kalcija. Fiziološki je aktivan samo ionizirani kalcij, a koncentracija mu u serumu ovisi, osim o pH krvi, o raznim čimbenicima: parathormonu (PTH) koji održava koncentraciju kalcija, kalcitoninu koji djeluje suprotno od PTH smanjujući koncentraciju kalcija, vitaminu D koji pospješuje apsorpciju kalcija u tankome crijevu, proteinima plazme koji vežu dio kalcija (pretežno serumski albumini) i koncentraciji fosfata s kojom je kalcij u recipročnom odnosu. Ionizirani kalcij ima brojne funkcije u organizmu: regulira propusnost stijenki kapilara i staničnih membrana kao i transport kroz membrane, smanjuje neuromuskularnu podražljivost, sudjeluje u otpuštanju neurotransmitora i prijenosu živčanih impulsa, potreban je za mišićnu kontrakciju i koagulaciju krvi, sudjeluje u kontroli lučenja gušterače, štitnjače i paratireoidne žlijezde te aktivira razne enzime. Zajedno s fosfatima, kalcij je važan sastojak koštane mase.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija kalcija u serumu (hiperkalcemija) prati hiperparatireoidizam, hipervitaminozu D, nefritis, acidozu kod kroničnih plućnih bolesti, te policitemiju, multipli mijelom i tumore kostiju, osobito pri metastazama u kostima.
Snižena vrijednost: Smanjena koncentracija kalciju u serumu (hipokalcemija) nalazi se kod hipoparatireoidizma, rahitisa i osteomalacije, zatim kod steatoreje, celijakije i sprue (stanja koja prate teški proljevi), bubrežnih bolesti praćenih proteinurijom i kolostatskoj žutici uzrokovanoj tumorom (zbog hipoalbuminemije). Izražena hipokalcemija dovest će do mišićne tetanije. U trudnoći su potrebe za kalcijem, fosfatima i vitaminom D povećane pa se katkada zbog toga u trudnoći pojavljuje hipokalcemija.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kalcij, ionizirani 12,00 €

Kalcij u serumu sastoji se od dviju frakcija: ioniziranog i vezanog (citratom, bikarbonatom ili fosfatom) kalcija. Fiziološki je aktivan samo ionizirani kalcij a koncentracija mu u serumu ovisi, osim o pH krvi, o raznim čimbenicima: parathormonu (PTH) koji održava koncentraciju kalcija, kalcitoninu koji djeluje suprotno od PTH smanjujući koncentraciju kalcija, vitaminu D koji pospješuje apsorpciju kalcija u tankome crijevu, proteinima plazme koji vežu dio kalcija (pretežno serumski albumini) i koncentraciji fosfata s kojom je kalcij u recipročnom odnosu.
Ionizirani kalcij ima brojne funkcije u organizmu: regulira propusnost stijenki kapilara i staničnih membrana kao i transport kroz membrane, smanjuje neuromuskularnu podražljivost, sudjeluje u otpuštanju neurotransmitora i prijenosu živčanih impulsa, potreban je za mišićnu kontrakciju i koagulaciju krvi, sudjeluje u kontroli lučenja gušterače, štitnjače i paratireoidne žlijezde te aktivira razne enzime. Zajedno s fosfatima, kalcij je važan sastojak koštane mase.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kalcij u urinu 3,40 €

Koristi se u utvrđivanju poremećaja rada bubrega i mokraćnog trakta te praćenju tijeka bolesti i terapije.
Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kloridi 3,40 €

Kloridni anion glavni je izvanstanični anion. S natrijevim kationom glavni je čimbenik u održavanju ravnoteže tekućine, osmotičkog tlaka i acido-bazne ravnoteže. Kao i natrij, iz cirkulacije se uklanjaju u bubregu prelazeći u glomerularni filtrat iz kojeg se pasivno reapsorbiraju. U slučaju većeg gubitka natrija i klorida znojenjem, počinje se lučiti više aldosterona čime će se izlučivati znoj manje koncentracije natrija i klorida i tako smanjiti njihov gubitak iz organizma.
Povišena vrijednost: Povišene koncentracije klorida pojavljuju se u stanjima dehidracije, dekompenziranih srčanih bolesti i u nefritisu, zatim u repiracijskoj alkalozi, hiperfunkciji nadbubrežne žlijezde (Cushingov sindrom) te kod prekomjernog davanja NaCl-a prilikom terapije hipertoničnom otopinom soli. Uglavnom, promjene koncentracije klorida u serumu prate iste promjene natrija.
Snižena vrijednost: Snižene koncentracije klorida pojavljuju se kod raznih gastrointestinalnih poremećaja praćenih proljevima i povraćanjem, zatim nekih infektivnih bolesti (osobito upale pluća), u dijabetičkoj acidozi, kod kroničnih bubrežnih bolesti, kao i u krizama kod Addisonove bolesti (hipofunkcije nadbubrežne žlijezde).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Magnezij 6,00 €

Magnezij je od vitalne važnosti za organizam. Poslije kalija, najvažniji je unutarstanični elektrolit. Aktivira velik broj enzima u organizmu, sudjeluje u regulaciji stanične propusnosti i neuromuskularne podražljivosti. Metabolizam magnezija reguliraju razni hormoni a najvažniju ulogu ima PTH, a osim PTH hormoni koji utječu na razinu magnezija su aldosteron, hormoni štitnjače, inzulin i adrenalin.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti u serumu dosta su rijetke. Mogu se naći u kroničnim infektivnim bolestima, dijabetičkoj acidozi, Addisonovoj bolesti, aterosklerozi, kod primjene antacida, a osobito u kroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti u serumu javljaju se kod dugotrajnog posta, kroničnih proljeva, malapsorpcijskog sindroma, dugotrajnog uzimanja diuretika, akutne bubrežne bolesti, aldosteronizma. Također, katkad se nalaze i trudnoći, rahitisu, epilepsiji i šećernoj bolesti. Serumski magnezij nizak je i u težih alkoholičara.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Natrij 2,70 €

Natrij je glavni kation izvanstaničnog prostora. O njegovoj koncentraciji ovisi ravnoteža tekućine i održavanje osmotičkog tlaka. Reapsorpciju natrija pospješuje hormon aldosteron iz kore nabubrežne žlijezde. Reapsorpcija natrija u distalnim tubulima i njegova zamjena za ione vodika i kalija dio su važnog mehanizma u održavanju acido-bazne ravnoteže.
Povišena vrijednost: Povišene koncentracije natrija u serumu javljaju se kod pojačanog rada nadbubrežne žlijezde (Cushingov sindrom), pretjerani gubitak tekućine i posljedične hemokoncentracije zbog gubitka vode, nekontrolirana terapija hipertoničnom otopinom NaCl, nakon terapije inzulinom u dijabetičkoj komi zbog naglog smanjenja koncentracije glukoze u krvi te u nekim ozljedama mozga.
Snižena vrijednost: Snižene koncentracije natrija u serumu javljaju se kod različitih gastrointestinalnih poremećaja, jake diureze, hipofunkcije nadbubrežne žlijezde (Addisonova bolest), bubrežnih bolesti (kronični glomerulonefritis), stanja praćenih jakim znojenjem te infektivnih bolesti (pneumonija).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

Elementi u tragovima

Bakar 20,00 €

Glavna područja u kojima se nalazi bakar u životinja su tkiva, jetra, mišići i kosti. Bakar se apsorbira u tankom crijevu, veže se za albumin i transportira u jetru te pretežno izlučuje bilijarnim sustavom u stolicu. Djelovanje bakra uključeno je u stvaranje vezivnog tkiva, u funkciji središnjeg živčanog sustava i u hematopoezi. Razine bakra u urinu odražavaju slobodni bakar koji nije povezan s koeruloplazminom kao transportnim proteinom. Bolesti uzrokovane bakrom: zbog svoje uloge u olakšavanju unosa željeza, nedostatak bakra može proizvesti simptome slične anemiji, neutropeniju, abnormalnosti kostiju, hipopigmentaciju, oslabljen rast, povećanu učestalost infekcija, osteoporozu i abnormalnosti u metabolizmu glukoze i kolesterola.
Ozbiljan nedostatak može se otkriti testiranjem niske razine bakra u plazmi ili serumu, niske razine ceruloplazmina i niske razine superoksid dismutaze crvenih krvnih stanica; oni nisu osjetljivi na granični status bakra. Aktivnost citokrom c oksidaze leukocita i trombocita navedena je kao još jedan faktor nedostatka, ali rezultati nisu potvrđeni replikacijom. Suprotno tome, nakupljanje bakra u tjelesnim tkivima kod osoba koje su naslijedile dva defektna gena dovodi do Wilsonove bolesti. Autosomno recesivne mutacije u transportnim proteinima bakra mogu onesposobiti ove sustave, doći će do ciroze jetre. Kronična toksičnost bakra obično se ne javlja kod ljudi zbog transportnih sustava koji reguliraju apsorpciju i izlučivanje.
Indikacije: Morbus Wilson, Menkesov sindrom, neonatalni nedostatak bakra, duža parenteralna prehrana
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Bakar u urinu 34,00 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cink 20,00 €

Cink se izlučuje putem bubrega i znojem. Glavna koncentracija cinka nalazi se u eritrocitima, u plazmi. Nedostatak cinka uzrokuje acrodermatitis enteropathica. Nasljedni nedostatak cinka može se uočiti u ranoj dobi po proljevima, odgodi rasta, anoreksiji, anemiji, hipogonadizmu, zakašnjelom zacjeljivanju rana.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Fluoridi 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Jod u urinu 79,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Kositar u urinu 34,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Litij 16,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Selen 34,00 €

Selen je važan element u tragovima i sastavni je dio nekih enzima i proteina. Dnevna doza je cca 50 - 100 μg. Neka hrana koja sadrži selen: žumanjak, jabuka, riba, meso, piletina i svinjetina. Nedostatak selena manifestira se prvenstveno u jetri, srcu, kostima i zglobovima. Nedostatak selena nastaje npr. nakon dugotrajne parenteralne prehrane, kod bolesnika s malapsorpcijskim sindromom, Keshan- (endemski pojavljujuća kardiomiopatija) i Kashin-Beck-ove bolesti (endemska osteoartropatija s teškom deformacijom zgloba). Inkotoksije pokazuju kliničke simptome kao što su obezgojenje noktiju, gubitak kose, poremećaj u hemostazi te zadah po češnjaku.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Sumpor 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Enzimi

5-alfa reduktaza (aktivnost) 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Alanin-aminotransferaza (ALT) 2,70 €

Alanin-aminotransferaza (ALT) je enzim prisutan u gotovo svim organima, ali znatno manje nego što se nalazi u jetri. Stoga se uglavnom smatra indikatorom oboljenja jetre. ALT se gotovo uvijek određuje s AST-om, ali je od tog enzima specifičniji pokazatelj stanja jetre.
Povišena vrijednost: Bolest jetre je najvažniji uzrok povećane aktivnosti ovog enzima. Najveći porast aktivnosti nalazi se u akutnom virusnom hepatitisu. Povišene vrijednosti prate i kolestatsku žuticu, cirozu, bolesti gušterače i mononukleozu.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Alkalna fosfataza (ALP) 2,70 €

Alkalna fosfataza (ALP) je enzim prisutan u većini tkiva, a u serumu zdravih osoba obično potječe iz jetre, kostiju i placente. Ima značajnu ulogu u okoštavanju, transportu lipida u tankome crijevu i u procesima regulacije fosfata. Ovaj enzim bitan je u dijagnostici bolesti kostiju, jetre i žuči.
Povišena vrijednost: Povišena aktivnost ALP-a u serumu najčešće je povezana s bolestima jetre i žuči, naročito u kolestazi i karcinomu jetre. Povećanje aktivnosti javlja se i kod bolesti kostiju, kao što je osteomalacija, kod hiperparatireoidizma, nedostatka vitamina D, infektivnoj mononukleozi te kod alkoholičara. Povećana vrijednost ALP je normalna kod male djece za vrijeme rasta kostiju i kod trudnica, naročito u trećem tromjesečju. Blago povećane vrijednosti su prisutne prilikom zacjeljivanja kostiju.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Alkalna fosfataza (izoenzimi ALP) 34,00 €

Uključuje: crijevni, koštani i jetreni izoenzim ALP
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Alkalna fosfataza (koštani izoenzim ALP) 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Amilaza u serumu 3,40 €

Amilaze (AMS) su enzimi iz skupine hidrolaza koje razgrađuju škrob, odnosno glikogen. AMS najviše ima u gušterači gdje se i proizvodi, a nalazi se i u drugim organima i tjelesnim tekućinama, naročito u slini. Dijagnostička vrijednost određivanja aktivnosti amilaze najveća je kod bolesti gušterače i upale slinovnica.
Povišena vrijednost: Povišena aktivnost amilaze u serumu najveća je kod akutne upale gušterače, kao i kod upale slinovnica (zaušnjaci). Osim toga, vrijednosti AMS rastu i kod perforacije želučanog čira, bolestima bilijarnog trakta, crijevne opstrukcije, uremije i postoperativnih stanja, a često je povećana poslije operacije srca. Kod akutne upale gušterače u serumu se amilaza povećava od 3-12 sati nakon početka bolesti, a maksimum doseže nakon 12-72 sata. Nakon toga aktivnost se smanjuje i u roku 2-4 dana može biti unutar referentnog intervala. U mokraći se izlučuje sa zakašnjenjem od 6-10 sati. Kod kronične upale gušterače povećanje aktivnosti je manje izraženo. Zbog izlučivanja amilaze mokraćom, uvijek treba ispitati i mokraću i serum, jer ima slučajeva da se u serumu nalaze normalne vrijednosti, dok je u mokraći povećana vrijednost. Također, moguće su i visoke aktivnosti AMS u serumu bez odgovarajućeg povećanja u mokraći zbog bubrežne insuficijencije ili makroamilazemije.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Amilaza u urinu 3,40 €

Amilaze (AMS) su enzimi iz skupine hidrolaza koje razgrađuju škrob, odnosno glikogen. AMS najviše ima u gušterači gdje se i proizvodi, a nalazi se i u drugim organima i tjelesnim tekućinama, naročito u slini. Dijagnostička vrijednost određivanja aktivnosti amilaze najveća je kod bolesti gušterače i upale slinovnica.
Povišena vrijednost: Povišena aktivnost amilaze u serumu najveća je kod akutne upale gušterače, kao i kod upale slinovnica (zaušnjaci). Osim toga, vrijednosti AMS rastu i kod perforacije želučanog čira, bolestima bilijarnog trakta, crijevne opstrukcije, uremije i postoperativnih stanja, a često je povećana poslije operacije srca. Kod akutne upale gušterače u serumu se amilaza povećava od 3-12 sati nakon početka bolesti, a maksimum doseže nakon 12-72 sata. Nakon toga aktivnost se smanjuje i u roku 2-4 dana može biti unutar referentnog intervala. U urinu se izlučuje sa zakašnjenjem od 6-10 sati. Kod kronične upale gušterače povećanje aktivnosti je manje izraženo. Zbog izlučivanja amilaze urinom, uvijek treba ispitati i urin i serum jer ima slučajeva da se u serumu nalaze normalne vrijednosti, dok je u urinu povećana vrijednost. Također, moguće su i visoke aktivnosti AMS u serumu bez odgovarajućeg povećanja u urinu zbog bubrežne insuficijencije ili makroamilazemije.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.  
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) 34,00 €

Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) je enzim od vitalnog značaja u normalnoj ljudskoj fiziologiji. Igra ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Istraživanja su skrenula pažnju na povezanost rizične varijante ACE gena s hipertenzijom, kardiovaskularnim bolestima, aterosklerozom, koronarnim bolestima srca, moždanim udarom i nizom drugih bolesti. Predanalitika: Imajte na umu da se ACE inhibitori moraju prekinuti 4 tjedna prije vađenja krvi. U protivnom može doći do lažno niskih aktivnosti ACE zbog inhibitornog učinka lijeka.
Napomena: ACE će biti povišen u 50% do 80% onih s aktivnom sarkoidozom. Koncentracije ACE imaju tendenciju porasta i pada s aktivnošću bolesti. Ako je inicijalno povišen kod nekoga sa sarkoidozom, ACE se može napraviti u redovitim intervalima kako bi se pratio tijek bolesti i učinkovitost liječenja kortikosteroidima.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Aspartat-aminotransferaza (AST) 2,70 €

Aspartat-aminotransferaza (AST) je enzim kojeg ima najviše u jetri, srčanom mišiću i skeletnim mišićima te u manjim aktivnostima u mozgu, bubrezima, gušterači, plućima i krvnim stanicama. Aktivnost AST-a koristi se prvenstveno u dijagnostici, praćenju tijeka bolesti i terapiji bolesti jetre i žuči. Uz praćenje vrijednosti AST-a gotovo uvijek se određuje i ALT.
Povišena vrijednost: Povećana aktivnost AST-a u serumu pokazatelj je da je došlo do oštećenja tkiva bogatih AST-om, prilikom čega je došlo do oslobađanja AST-a u cirkulaciju.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CK-MB aktivnost (izoenzim CK) 18,00 €

Kreatin kinaza (CK) citoplazmatski je enzim koji se u organizmu pojavljuje u četiri oblika (izoenzima). Izoenzim CK-MB, u odnosu na ostale izoenzime, najzastupljeniji je u srčanom mišićju. Povišenje CK-MB se u krvi nastupa oko 3-8 sati nakon pojavljivanja simptoma vezanih uz srce. CK-MB izoenzim duže vrijeme ostaje povišen, ovisno o tijeku bolesti.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CK-MB mase korisna je u dijagnostici ishemije miokarda, kao što je miokarditis ili infarkt, a može ukazivati i na druga bolesna stanja, kao što je što je npr. rabdomioliza. Vrijednosti ovise o vremenu proteklom od vremena koje je proteklo od pojave bolesti, pa je ovu pretragu potrebno kombinirati s drugim biljezima vezanim uz ishemiju srčanog mišića (Troponin T hs).
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Fosfolipaza A2 vezana na lipoprotein (Lp-PLA2) 64,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Galaktoza 25,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Gama-glutamiltransferaza (GGT) 2,70 €

Gama-glutamiltransferaza (GGT) je enzim koji ima značajnu ulogu u apsorpciji i prijenosu aminokiselina kroz staničnu membranu, a s toga i kao posrednik u sintezi proteina. Nalazi se u raznim organima i tjelesnim tekućinama, a najviše ga ima u bubregu, zatim u jetri, prostati, gušterači, epitelu tankog crijeva, mozgu.
Povišena vrijednost: Povećanje aktivnosti GGT-a u serumu jedan je osjetljivijih pokazatelja oštećenja jetre. Aktivnost GGT-a najviše povećava alkohol, kao i neki lijekovi (barbiturati, antiepileptici, oralni kontraceptivi, lijekovi za smanjenje koncentracije lipida u krvi), zatim akutni virusni hepatitis, ciroza jetre i pankreatitis, naročito ukoliko su uzrokovani alkoholom.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajna.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PDH) 12,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Kolinesteraza 11,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Kreatin-kinaza (CK) 2,70 €

Kreatin kinaza (CK) je enzim koji sudjeluje u stvaranju energije potrebne za rad mišića. Najviše je zastupljen u skeletnim mišićima, srčanom mišiću i mozgu.
Povišena vrijednost: Povećanu aktivnost CK u serumu zdravih ljudi mogu uzrokovati jači udarci i ozljede pa čak i intramuskularna injekcija pogotovo injekcija nekih antibiotika kao penicilina i tetraciklina ili povećana mišićna aktivnost. Dijagnostička važnost određivanja aktivnosti ovog enzima danas je prije svega kod bolesti mišića (progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis, akutna mioglobinurija).
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.  
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Laktat-dehidrogenaza (LDH) 2,70 €

Laktat-dehidrogenaza (LDH) je enzim koji sudjeluje u glikolizi (krajnjoj reakciji razgradnje glukoze). Krajnji produkt ove reakcije je L-laktat koji nastaje iz piruvata. S obzirom da je zastupljen u brojnim tkivima i organima nije specifičan enzim. Najviše ga ima u jetri i skeletnoj muskulaturi, zatim u srčanom mišiću, bubregu, gušterači, slezeni, plućima, posteljici, eritrocitima, trombocitima, leukocitima.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti LDH se nalaze kod srčanog infarkta, kod nekih vrsta anemija, leukemije i hepatitisa, infektivne mononukleoze i kod metastaza.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Laktat-dehidrogenaza (izoenzimi LDH) 34,00 €

Uključuje: LDH, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 i LDH5
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Lipaza 6,70 €

Lipaza je probavni enzim koji sudjeluje u razgradnji masti iz hrane. Stvara se u gušterači i luči gušteračnim sokovima te se aktivira u tankome crijevu sa žučnim kiselinama. Lipaza je enzim specifičan za gušteraču.
Povišena vrijednost: U akutnom pankreatitisu aktivnost lipaze raste 3-6 sati nakon napada i može doseći vrijednosti 2-50 puta veću od referentne. Vrijednosti se potpuno normaliziraju tek nakon 8-14 dana.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Lizozim u urinu 22,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Tartarat-rezistentna kisela fosfataza 5b (TRAP 5b) 51,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Transketolaza (aktivnost) 39,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Funkcionalni testovi

Klirens kreatinina 11,00 €

Klirens kreatinina je mjera glomerularne filtracije (količine krvi koja se filtrira u bubrezima tijekom 1 min) kojom se procjenjuje funkcionalna sposobnost bubrega (izlučivanje tvari iz organizma urinom).
Različite bolesti narušavaju funkciju bubrega, smanjuju protok krvi kroz njih i samim time snižavaju razinu klirensa kreatinina: akutni i kronični pijelonefritis (bakterijska upala bubrega), ciroza jetre, dijabetes, ekstrahepatalna bilijarna opstrukcija (bolest žučnih putova), giht, glomerulonefritis (upala glomerula), Wilsonova bolest, hiperparatireoidizam, kongestivno zatajivanje srca, multipli mijelom, policistična bolest bubrega, preeklampsija, renalna vaskularna hipertenzija, sistemski lupus eritematodes.
Stanja koja uzrokuju povećane vrijednosti klirensa kreatinina su: bolesti bubrega (infekcije, zatajenje bubrega), akromegalija, opeklina, gubitak krvi, neki oblici raka, dijabetes, lupus, hipertenzija, bolesti krvožilnog sustava, rabdomioliza, mišićna distrofija, giht, primjena nekih antibiotika i diuretika.
Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Osmolalnost u serumu 8,10 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Osmolalnost u urinu 7,50 €

Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Test opterećenja glukozom (OGTT) 18,00 €

OGTT (oralni glukoza tolerans test) je test oralne podnošljivosti glukoze i služi za otkrivanje poremećaja u metabolizmu glukoze. Test traje 2 sata i to vrijeme potrebno je provesti u laboratoriju. Test se izvodi tako da se krv ispitanika uzme na početku testiranja i nakon toga ispitanik popije točno određenu količinu glukoze otopljene u vodi. Nakon toga ispitanik mirno sjedi u čekaonici i u određenim vremenskim intervalima mu se uzima krv.
Krv se uzima 2 puta: 0 min i 120 min.
Klinički značaj: Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu OGTT-a kod osoba kod kojih je glukoza natašte 6,1 - 6,9 mmol/L, jer je to jedini test koji potvrđuje oštećenu toleranciju glukoze a posebno u osoba bez jasnih simptoma šećerne bolesti.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Test opterećenja glukozom u trudnoći (OGTT u trudnoći) 21,00 €

OGTT (oralni glukoza tolerans test) je test oralne podnošljivosti glukoze i služi za otkrivanje poremećaja u metabolizmu glukoze. Test traje 2 sata i to vrijeme potrebno je provesti u laboratoriju. Test se izvodi tako da se krv ispitanika uzme na početku testiranja i nakon toga ispitanik popije točno određenu količinu glukoze otopljene u vodi. Nakon toga ispitanik mirno sjedi u čekaonici i u određenim vremenskim intervalima mu se uzima krv.
Trudnicama se krv uzima 3 puta: 0 min, 60 min i 120 min.
Klinički značaj: Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu OGTT-a kod osoba kod kojih je glukoza natašte 6,1 - 6,9 mmol/L, jer je to jedini test koji potvrđuje oštećenu toleranciju glukoze a posebno u osoba bez jasnih simptoma šećerne bolesti.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Test opterećenja glukozom (OGTT 5-satni) 30,00 €

OGTT (oralni glukoza tolerans test) je test oralne podnošljivosti glukoze i služi za otkrivanje poremećaja u metabolizmu glukoze. Test traje 2 sata i to vrijeme potrebno je provesti u laboratoriju. Test se izvodi tako da se krv ispitanika uzme na početku testiranja i nakon toga ispitanik popije točno određenu količinu glukoze otopljene u vodi. Nakon toga ispitanik mirno sjedi u čekaonici i u određenim vremenskim intervalima mu se uzima krv.
Krv se uzima 6 puta: 0 min, 60 min, 120 min, 180 min, 240 min i 300 min.
Klinički značaj: Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu OGTT-a kod osoba kod kojih je glukoza natašte 6,1 - 6,9 mmol/L, jer je to jedini test koji potvrđuje oštećenu toleranciju glukoze a posebno u osoba bez jasnih simptoma šećerne bolesti.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

Koštani biljezi

Beta-crosslaps 32,00 €

β-crosslaps je degradacijski produkt kolagena tipa I u humanom serumu i plazmi i služi za procjenu resorpcije kosti. Može služiti za praćenje antiresorptivne terapije (bifosfonati, hormonska terapija) kod žena u postmenopauzi i za individualnu dijagnozu osteopenije.
Povišena vrijednost: Kod oboljenja paratiroidne žlijezde (povišen PTH), nedostatka vitamina D, karcinoma s metastazama u kostima, osteoporoze, dugotrajnog mirovanje (ležanje u krevetu).
Snižena vrijednost: Sniženje se može javiti nakon terapije nekim lijekovima (hormoni: nadomjesna terapija u menopauzi, estrogeni nakon menopauze; bifosfonati).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Deoksipiridinolin (DPD) i piridinolin (PYD) 60,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Osteokalcin 31,00 €

Osteokalcin je protein koji stvaraju koštane stanice osteoblasti, a ugrađuje se u međustanične prostore kostiju. Jedna je od najzastupljenijih proteina koštanog tkiva. Ima svojstvo vezanja minerala i smatra se značajnim u procesu mineralizacije kosti.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Lipidi

Arahidonska kiselina 42,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Endotoksin (LPS) 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

HDL-kolesterol 4,00 €

HDL-kolesterol (high density lipoprotein, lipoproteini visoke gustoće) poznat je i kao dobar kolesterol jer na brojne načine štiti organizam od nastanka ateroskleroze. Određivanje HDL-kolesterola koristi se u prevenciji nastanka ateroskleroze jer njegove snižene kocentracije predstavljaju faktor rizika, neovisno o koncentraciji ukupnog kolesterola. Također, mjerenje razine HDL-kolesterola koristi se i u praćenju pacijenata tijekom terapije lijekovima za snižavanje razine lipida u krvi.
Povišena vrijednost: Nema kliničkog značaja.  
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti HDL-kolesterola, posebno vrijednosti manje od 1,0 mmol/L u muškaraca i manje od 1,2 mmol/L u žena, ukazuju na povećani rizik za razvoj ateroskleroze, ali samo ako su istodobno prisutni drugi rizični čimbenici (npr. povećana koncentracija LDL-kolesterola).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kolesterol 2,70 €

Kolesterol je neophodan za sintezu steroidnih hormona, žučnih kiselina, vitamina D i sastavni je dio staničnih membrana. U organizam ga unosimo hranom ili se sintetizira u jetri, a u manjoj količini i u drugim tkivima. Kolesterol nije topiv u vodi te zbog toga krvotokom može putovati jedino vezan za proteine koji su u vodi topivi. Ove čestice građene od masti i proteina zovu se lipoproteini, a ovisno o omjeru masti i proteina, govorimo o HDL-kolesterolu (high density lipoprotein, lipoproteini visoke gustoće, s puno proteina) ili LDL-kolesterolu (low density lipoprotein, lipoproteini niske gustoće, s manje proteina). Koncentracija ukupnog kolesterola stoga pruža samo osnovnu sliku, koju po potrebi proširujemo na daljnje laboratorijske pretrage u procjeni metabolizma lipoproteina (HDL-kolesterol, LDL-kolesterol i trigliceridi). Određivanjem koncentracije ukupnog kolesterola dobivamo osnovni uvid u stanje metabolizma lipoproteina, što je važno u procjeni rizika za razvoj ateroskleroze.
Povišena vrijednost: Povišena vrijednost kolesterola (hiperkolesterolemija) povećava rizik za razvoj ateroskleroze, a povezana je i sa nizom drugih bolesti kao što su hipotireoza, početna faza hepatitisa, opstruktivna žutica, nefritis i šećerna bolest.
Snižena vrijednost: Snižena vrijednost kolesterola (hipokolesterolemija) je znatno rjeđa, a javlja se kod hipertireoze, ciroze, teškog kroničnog hepatitisa, a često prati i maligne bolesti.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

LDL-kolesterol 2,70 €

Brojna klinička i epidemiološka ispitivanja dokazuju povezanost LDL-kolesterola s razvojem kardiovaskularnih bolest. Povišena razina triglicerida u kombinaciji s povišenim LDL-kolesterolom predstavlja posebno visoki rizik. Mjerenje LDL-kolesterola pruža mogućnost ranog otkrivanja rizika ateroskleroze te se može koristiti za praćenje terapije lijekovima za snižavanje razine lipida.
Povišena vrijednost: Vrijednosti koncentracije LDL-kolesterola potrebno je tumačiti zajedno s drugim faktorima rizika za razvoj ateroskleroze. Preporučene vrijednosti LDL-kolesterola za nisko rizične osobe su manje od 3 mmol/L, dok su preporučene vrijednosti za rizične i visokorizične osobe još manje. Granične vrijednosti LDL-kolesterola pri odlučivanju o početku antilipidne terapije i vrijednosti prema kojima se ocjenjuje uspješnost liječenja također ovise o ukupnom riziku za razvoj ateroskleroze.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.  
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Lipaza 6,70 €

Lipaza je probavni enzim koji sudjeluje u razgradnji masti iz hrane. Stvara se u gušterači i luči gušteračnim sokovima te se aktivira u tankome crijevu sa žučnim kiselinama. Lipaza je enzim specifičan za gušteraču.
Povišena vrijednost: U akutnom pankreatitisu aktivnost lipaze raste 3-6 sati nakon napada i može doseći vrijednosti 2-50 puta veću od referentne. Vrijednosti se potpuno normaliziraju tek nakon 8-14 dana.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

LipoMun (profil lipoproteina) 77,00 €

Uključuje: kolesterol, trigliceridi, VLDL, HDL, IDL, LDL 1-7
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Lipoprotein (a) 24,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 dana

Masne kiseline (profil) 88,00 €

Uključuje: omega-3 masne kiseline, omega-6 masne kiseline, zasićene, mono i poli nezasićene masne kiseline
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Metabolizam masti 92,00 €

Uključuje: oksidirani LDL, vitamin B3
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Omega-3 (indeks) 83,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Slobodne masne kiseline 39,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Transmasne kiseline 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Trigliceridi 2,70 €

Trigliceridi su lipidi koje organizam koristi kao izvor masnih kiselina potrebnih za sintezu fosfolipida i glikolipida te stvaranje metaboličke energije jer oksidacijom masnih kiselina nastaju energijom bogati spojevi. Trigliceridi u stanicama masnog tkiva služe kao rezervna energija. Netopivi su u vodi pa se u krvi prenose pomoću lipoproteinskih čestica. Trigliceridi djeluju na metabolizam HDL-kolesterola i LDL-kolesterola i na funkciju endotela i stoga imaju važnu ulogu u nastanku ateroskleroze. Određivanje koncentracije triglicerida koristi se u procjeni rizika za razvoj ateroskleroze, postavljanje dijagnoze i odabir terapije.
Povišena vrijednost: Koncentracija triglicerida u serumu veća od 1,7 mmol/L (hipertrigliceridemija) je važan faktor rizika za razvoj ateroskleroze posebno ako je praćena smanjenom koncentracijom HDL-kolesterola i/ili povećanom koncentracijom LDL-kolesterola. Jaka hipertrigliceridemija (vrijednosti veće od 10 mmol/L) je faktor rizika za akutni pankreatitis jer se djelovanjem pankreasne lipaze oslobađa velika količina masnih kiselina. Hipertrigliceridemija je prisutna kod pretilosti, šećerne bolesti, alkoholizma, hipotireoidizma, opstruktivne žutice, kronične bubrežne bolesti, primjene oralnih kontraceptiva i genskih poremećaja u metabolizmu triglicerida.
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti triglicerida od manje su dijagnostičke važnosti i nalaze se kod malapsorpcijskog sindroma i hipertireoidizma.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Žučne kiseline 36,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Metabolizam željeza

Feritin 16,00 €

Feritin je protein koji se sintetizira u jetri, a pokazatelj je rezervi željeza.
Povišena vrijednost: Koncentracija feritina može biti povišena zbog različitih bolesti kao što su infekcije, kronične upalne bolesti (reumatoidni artritis, bubrežne bolesti), srčane i zloćudne bolesti. Kod oštećenja jetre (virusni hepatitis, toksično oštećenja jetre, alkoholizam) feritin se oslobađa iz stanica i njegova razina u krvi raste iako ukupna količina željeza u tijelu može biti normalna.
Snižena vrijednost: Snižene vrijednosti feritina javljaju se uslijed pomanjkanja željeza u organizmu (akutno ili kronično krvarenje, trudnoća, nedovoljan unos željeza prehranom ili smanjena apsorpcija).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Haptoglobin 20,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

TIBC 2,70 €

Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC) služi za procjenu koncentracije željeza koji se u krvotoku može vezati na transferin, protein putem kojeg se željezo transportira krvlju. Gotovo uvijek određuje se zajedno s UIBC i željezom.
Povišena vrijednost: U trudnoći, kod anemije zbog nedostatka željeza (sideropenična anemija) i kod upotrebe oralnih kontraceptiva.
Snižena vrijednost: Kod kroničnih infekcija, ciroze, malignih bolesti, bubrežnih bolesti i talasemije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Topivi transferinski receptor (sTfR) 44,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Transferin 16,00 €

Transferin je glikoprotein (protein akutne faze) koji vrlo čvrsto veže željezo, ali reverzibilno. Afinitet transferina za Fe (III) izuzetno je visok, ali progresivno se smanjuje kada je pH ispod neutralne vrijednosti. Jetra je glavni izvor proizvodnog transferina, ali drugi izvori poput mozga također proizvode ovu molekulu. Glavna uloga transferina je isporuka željeza, iz apsorpcijskih centara u dvanaesniku i makrofagima bijelih krvnih stanica, u sva tkiva. Transferin pretežno igra ključnu ulogu kada dolazi do eritropoeze i aktivne podjele stanica. Kako bi se ion željeza uveo u stanicu, koristi se protein nosača, poznat kao transferinski receptor. Receptor pomaže u održavanju homeostaze željeza u stanicama tako što kontrolira koncentraciju željeza.
Povišena vrijednost: Povišene razine transferina u serumu uzrokuju anemiju nedostatka željeza.
Snižena vrijednost: Nedostatak transferina proizlazi iz rijetkog genetskog poremećaja poznatog kao atransferinemija stanje karakterizirano anemijom i hemosiderozom u srcu i jetri koja dovodi do mnogih komplikacija, uključujući zatajenje srca.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

UIBC 2,70 €

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC) je vrijednost koja služi za procjenu količine željeza koje se transportira krvlju transferinom. Gotovo uvijek se određuje istovremeno s koncentracijom željeza kako bi se dobio ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC).
Povišena vrijednost: U trudnoći i kod anemije zbog nedostatka željeza (sideropenična anemija).
Snižena vrijednost: Kod kroničnog deficita željeza, hemokromatoze, hemolitičke anemije i talasemije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Željezo 2,70 €

Željezo spada u skupinu elemenata u tragovima i unosi se u organizam hranom. Sastavni je dio proteina za prijenos kisika, hemoglobina i mioglobina, kao i različitih enzima. Ima ključnu ulogu u eritropoezi i disanju, kao i u drugim staničnim procesima. U cirkulaciji se transportira vezan na transferin. Preostalo željezo u tijelu nalazi se u uskladištenom obliku feritinu. Koncentracija željeza varira i tijekom dana može se značajno smanjiti, a isto tako može se razlikovati iz dana u dan. Stoga je važno da se određivanje željeza provodi natašte u jutarnjim satima. Osim određivanja koncentracije željeza u serumu često se istovremeno određuju i vrijednosti TIBC, UIBC i feritina.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti željeza mogu se naći kod hemokromatoze, ciroze jetre, anemijama (perniciozna, aplastična i hemolitična), bolesti srpastih stanica, talasemiji, akutnom hepatitisu, trovanju željezom i trovanju olovom. Oralni kontraceptivi također mogu povećati koncentraciju željeza.
Snižena vrijednost: Manjak željeza može biti uzrokovan nedovoljnim unosom hrane (malnutricija) ili lošom apsorpcijom (malapsorpcija). Smanjene vrijednosti javljaju se u anemiji uzrokovanoj nedostatkom željeza, zatim u akutnim i kroničnim infekcijama, malignim bolestima, nefrotskom sindromu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

Proteini

Albumini u serumu 2,70 €

Albumin je protein i jedan je od elemenata krvne plazme. Krvna plazma osim albumina sadrži i globuline i fibrinogen. Albumin se stvara u jetri i važan je za održavanje onkotičkoga tlaka unutar vaskularnog prostora, a ima i transportnu ulogu jer se na njega vežu bilirubin, slobodne masne kiseline, razni elementi u tragovima, hormoni kao kortizol, tiroksin, aldosteron, a također i kalcij i razni lijekovi. 50 do 60% ukupnih proteina čini albumin.
Povišena vrijednost: Povećana koncentracija albumina povezana je sa dehidracijom organizma.
Snižena vrijednost: Snižena koncentracija (hipoalbuminemija) je osobito izražena pri nefrotičkom sindromu zbog jake proteinurije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Albumini u urinu 9,30 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Alfa-1-antitripsin u serumu 30,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Alfa-2-makroglobulin u serumu 26,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Apolipoprotein A1 (Apo A1) 16,00 €

Lipidi su netopivi u vodi pa se tijelom prenose pomoću složenih struktura koje se nazivaju lipoproteini. Opisano je bar pet glavnih apolipoproteina koji su označeni slovima od A do E. Glavni apolipoprotein (prenosnik) HDL-kolesterola je apolipoprotein A (Apo A). Apo A1 ima ulogu uklanjanja prekomjernog kolesterola iz tkiva. Mjerenje Apo A1 često se koristi za kategoriziranje bolesnika s genetskim poremećajem koji vodi do niske koncentracije HDL-kolesterola.  
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nađene su kod hiperfunkcije jajnika i abetalipoproteinemija.
Snižena vrijednost: Smanjena razina Apo A1 primijećena je kod kardiovaskularnih bolesnika. Može se javiti i u stanjima kao što su: septikemija, AIDS, inzulin-ovisan dijabetes, nedostatak hormona rasta, hipofinkcija jajnika, nasljedna hipertrigliciridemija, reumatska bolest, osnovna hipertenzija, akutni infarkt miokarda, oboljenje koronarnih arterija, ishemija srca, ateroskleroza, kronični aktivni hepatitis te ciroza jetre.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Apolipoprotein B (Apo B) 16,00 €

Lipidi se tijelom prenose pomoću složenih struktura koje se nazivaju lipoproteini. Opisano je bar pet glavnih apolipoproteina koji su označeni slovima od A do E. Osnovna je uloga Apo B isporuka kolesterola u tkiva.  
Povišena vrijednost: Povišena razina Apo B povezana je s povišenim rizikom bolesti srčanih arterija, zatim u hipotiroidizmu te nedostatku faktora rasta.
Snižena vrijednost: Snižene razine Apo B nalaze se u septikemiji, zatim u hipertiroidizmu te abetalipoproteinemiji.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Bence-Jones proteini u urinu 52,00 €

Uključuje: slobodni kappa (κ) i lambda (λ) laki lanci u urinu
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Beta-2-mikroglobulin u urinu 32,00 €

Uzorak: 2. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ceruloplazmin 19,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cistatin C 24,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

C-reaktivni protein (CRP) 6,70 €

C-reaktivni protein (CRP) je protein akutne faze upale. Stvara se u jetri. CRP sudjeluje u obrambenom mehanizmu organizma i sposoban je aktivirati brojne biološke sustave. Određivanje CRP-a je dobra pretraga za detektiranje upalnih procesa i razlikovanje bakterijskih, kada je povećan, od virusnih infekcija. CRP test također može pomoći pri procjeni rizika od kardiovaskularnih bolesti u pojedinca.
Povišena vrijednost: CRP se povećava kod akutnih i kroničnih infekcija i ukazuje na ozbiljnost infekcije (npr. u sepsi).
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

C-reaktivni protein visoke osjetljivosti (hs-CRP) 13,00 €

U nastojanju da se bolje utvrdi rizik srčanog oboljenja i spriječe kliničke pojave, započelo se s određivanjem C-reaktivnog proteina (CRP) kao rutinskog dijela utvrđivanja općeg rizika. Ukoliko se CRP mjeri s novim visoko-osjetljivim CRP testom, razine CRP-a manje od 1, 1 do 3 te više od 3 mg/L dijele osobe s niskim, srednjim ili visokim rizikom za budući srčani ili moždani udar. Međutim, određivanje CRP-a nije zamjena za evaluaciju kolesterola. Dapače, mjerenje CRP-a trebalo bi se raditi zajedno s kolesterolom i drugim tradicionalnim čimbenicima rizika radi utvrđivanja individualnog rizika. Podaci također ukazuju da osobe s visokim razinama CRP-a imaju povećan rizik za razvoj dijabetesa. Mnoga istraživanja pokazala su da krvni biljezi koji se odnose na upalni proces su povišeni u osoba koje imaju visok rizik budućeg nastanka srčanog oboljenja.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CRP-sensitive testa ukazuju na rizik nastanka srčanih oboljenja. Također mogu ukazivati na povećan rizik za nastanak dijabetesa.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Elektroforeza proteina 20,00 €

Metoda razdvajanja proteinskih frakcija. Omjer pojedinih frakcija može biti poremećen na različite načine, a ovisno o bolesti koja uzrokuje poremećaj: akutne i kronične upale, bolesti jetre, monoklonalne i poliklonalne gamapatije, maligni tumori, gubitak proteina (npr. kod nefrotskog sindroma), pothranjenost, hiperimunoglobulinemije. Koristi se kao test probira kod monoklonskih gamapatija.
Uključuje: albumini, alfa-1-globulini (α1), alfa-2-globulini (α2), beta-globulini (β), gama-globulini (γ), ukupni proteini
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Fetuin-A 50,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Fruktozamin 43,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Hemoglobin A1c (HbA1c) 13,00 €

Određivanje hemoglobina A1c (HbA1c) se koristi za praćenje tijeka šećerne bolesti (dijabetesa) i uspješnosti liječenja. Razina HbA1c proporcionalna je razini glukoze u krvi i ukazuje na srednju dnevnu razinu glukoze u krvi tijekom protekla 3 mjeseca. HbA1c je zlatni standard za kliničko praćenje kontrole terapije šećerne bolesti i preporuča se svim bolesnicima odrediti HbA1c najmanje dvaput godišnje.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti upućuju na šećernu bolest.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Prokolagen III peptid 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ugljikohidratom deficijentni transferin (CDT) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ukupni proteini 2,70 €

Proteini su građevni elementi u organizmu. Vrlo su različiti i specifični za pojedina tkiva i organe. Proteini u krvi imaju različite uloge kao što su zaštitna od infekcija, transport različitih tvari (lijekovi, vitamini i dr.), utjecaj na koloidno-osmotski tlak, djeluju kao puferi, a neki proteini imaju specifične funkcije (npr. enzimi, hormoni, hemoglobin, faktori koagulacije). Koncentracija proteina ovisi o prehrani i obično je veća u mlađih osoba nego u starijih. Ova pretraga je dio sistematskih pretraga i daje uvid u stanje uhranjenosti organizma, ali i također u stanje jetre i bubrega. 50 do 60% ukupnih proteina čine albumini. Promjene koncentracije proteinskih frakcija u raznim bolestima treba uvijek promatrati povezano jer koncentracija ukupnih proteina može biti unutar referentnih intervala, a da koncentracije pojedinih proteinskih frakcija budu promijenjene.
Povišena vrijednost: Hiperproteinemija se pojavljuje pri dehidraciji, monoklonskoj gamapatiji (paraproteinemiji), a ponekad i kod kroničnih bolesti kao što su jetrena ciroza, sarkom, kronične upale i autoimune bolesti (reumatoidni artritis, sistemni eritemni lupus).
Snižena vrijednost: Hipoproteinemija javlja se pri prekomjernoj hidraciji, gubitku proteina iz organizma, smanjenoj sintezi proteina ili pojačanom katabolizmu proteina (npr. hipertireoza, šećerna bolest). Kod jetrenih bolesti obično je smanjena samo koncentracija albumina, a u malapsorpciji i manjku proteina u hrani smanjene su sve proteinske funkcije.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Ukupni proteini u urinu 8,70 €

Proteini se u urinu zdrave osobe nalaze samo u tragovima jer se proteini glomerularnom filtracijom najvećim dijelom ponovno reapsorbiraju. Pozitivan nalaz proteina u urinu znači da je prisutna količina proteina veća nego što je normalno. Pojava proteina u urinu naziva se proteinurijom.
Povišena vrijednost: Proteinurija je najčešće posljedica povećane propusnosti glomerula, a o stupnju oštećenja ovisi koliko će proteina prelaziti u urin. Iako postoji funkcionalna proteinurija koja se pojavljuje nakon teškog fizičkog rada ili kod trudnica u kasnijim mjesecima trudnoće, proteinurija je uvijek znak poremećaja rada bubrega koje uzrokuju bolesti bubrega, srca i krvožilnog sustava te imunoproliferativne bolesti.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.  
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Zonulin 63,00 €

Vrijeme izdavanja: 2 do 3 tjedna

_

Srčani biljezi

hs-Troponin T 27,00 €

Troponin T je protein koji sudjeluje u kontrakciji mišića. Premda je rasprostranjen u skletnim mišićima, troponin T koji je porijeklom iz srčanog mišića, specifičan je i koristi se kao marker oštećenja miokarda. Koncentracija troponina T raste 3-4 sata nakon nastanka akutnog infarkta miokarda. Vrijednosti troponina T mogu biti povišene i u nekim drugim stanjima pa tako dobro korelira sa težinom bolesti koronarnih arterija. Oštećenje miokarda može nastati uslijed miokarditisa, plućne embolije, kontuzije srca te uslijed kardiotoksičnog djelovanja nekih lijekova.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

NT-proBNP 44,00 €

NT-proBNP (eng. N-terminal proBrain Natriuremic Peptide) je parametar koji nam, uz kliničku kardiološku obradu, omogućava brzu dijagnostiku i praćenje uspjeha liječenja slabosti srca. Kod slabijeg rada srca, naime, dolazi do povišenja volumena tijelesnih tekućina. Tada se u srcu, zbog proširenja stijenke ventrikula i pojačanog pritiska na nju stvara i izlučuje specifična bjelančevina - NT-proBNP - sa zadatkom da pojača izlučivanje tekućine kroz bubrege, smanji pritisak u srcu, plućima, olakša disanje i smanji edeme nogu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

_

Urin

Urin (osnovni pregled i sediment) 6,70 €

Urin je tekućina kojom se iz tijela izlučuju otpadni produkti metabolizma i razne štetne tvari. Analiza urina je osnovna pretraga u otkrivanju različitih poremećaja vezanih uz rad bubrega i mokraćnog sustava, a obuhvaća fizikalno-kemijski pregled mokraće i mikroskopski pregled sedimenta.
Kemijski pregled
Kemijski pregled urina radi se pomoću test traka. Ispituju se izgled i boja, relativna volumna masa i pH te prisutnost sastojaka kojih u urinu zdravih osoba nema ili su prisutni samo u tragovima. Kemijski pregled uključuje sljedeće parametre: izgled, boja, relativna volumna masa, pH, leukocitna esteraza, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, urobilinogen, bilirubin, eritrociti/hemoglobin.
Mikroskopski pregled sedimenta
Mikroskopski pregled sedimenta drugi je dio analize urina kojim se dobiva uvid o onim podacima koji nisu vidljivi kemijskim pregledom urina. Sediment urina sastoji se od tzv. organiziranog dijela (eritrociti, leukociti, epitelne stanice, bakterije, paraziti, gljivice, cilindri) i neorganiziranog dijela (sluz, soli, kristali). Analiza urina je važna pretraga jer je nezamjenjiv uzorak u ranoj dijagnostici poremećaja rada bubrega i mokraćnog sustava, kao i za praćenje tijeka bolesti i terapije. Poremećaji bubrega i mokraćnog trakta mogu postojati i bez vidljivih patoloških laboratorijskih vrijednosti u krvi i bez uočljivih simptoma, što se može uočiti rutinskom analizom urin koja se po potrebi može proširiti na daljnje pretrage.Također treba uzeti u obzir i činjenicu da osim bolesti bubrega i mokraćnog sustava, promjene u sastavu mokraće mogu biti prouzročene i patološkim promjenama jetre, raznim endokrinim poremećajima, cirkulacijskim poremećajima i drugim patološkim stanjima. To će se očitovati promjenama u izlučivanju većih ili manjih količina pojedinih sastojaka urina kojih u zdravih osoba nema, ili u pojavi tvari koje se ne smiju pronaći u normalnom urinu.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Oksalna kiselina u urinu 31,00 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Molekularna dijagnostika

Angiotenzin konvertirajući enzim mutacije (ACE PCR) 186,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Apolipoprotein E/B (PCR) 200,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citokrom P450 (PCR) 385,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

UDP-glukuronoziltransferaza (UGT1A1 PCR) 213,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN