Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

TEŠKI METALI

_
_

Pojedinačne kontrole

Aluminij 31,00 €

Aluminij se ne smatra esencijalnim elementom u tragovima. Nalazi se u relativno malim koncentracijama u serumu koje se dobivaju dnevnim unosom hrane. Povećane razine nalaze se u povećanom unosu ili nedovoljnoj eliminaciji. Aluminij ima različit afinitet prema različitim organima. Niske koncentracije mogu biti toksične za CNS (aluminijska encefalopatija). Bolesnici na dijalizi trebaju veće doze aluminijevog hidroksida kako bi spriječili hiperfosfatemiju.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Antimon 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Arsen 38,00 €

Arsen je prisutan u insekticidima i pesticidima. Većina tvari arsena brzo se resorbira, također i kroz kožu u toksičnim koncentracijama. Arsen se normalno skladišti u neznatnim količinama u jetri i prvenstveno je vezan za sulfhidrilne skupine u keratinu kože. Eliminira se putem bubrega. Arsen blokira sulfhidrilne skupine. Djeluje akutno kao kapilarni otrov (proširenje krvnih žila), kronična intoksikacija: kožni problemi (crna koža) i neuritis. Akutni simptomi: edem, mučnina, moguće s povraćanjem, teški gastrični enteritis s rižinom vodom, slični proljevi, šok zbog gubitka vode, elektrolita i proteina, komplikacije s bubrezima (oligurija, anurija).
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Berilij 38,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Bizmut u urinu 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Olovo 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Kadmij 31,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Krom 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Delta-aminolevulinska kiselina (ALAU) 44,00 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Zlato 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Kobalt 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Mangan 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Molibden 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Nikal 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Paladij 44,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Živa 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Srebro 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Talij 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Uran 60,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Cink u slini 20,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Cink protopofirin (PPZ) 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Kositar 62,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Funkcionalni testovi

Kaugumni test 58,00 €

Uključuje: određivanje žive u slini oslobođene iz amalgamskih plombi
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Porfirini 52,00 €

Uzorak: 2. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Kombinirane kontrole

Teški metali (aktivacija T stanica) 173,00 €

Uključuje: kadmij, zlato i živa
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Teški metali (industrijski profil) 133,00 €

Uključuje: aluminij, arsen, olovo, kadmij, živa
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Titan-stimulacijski test (test stimulacije oslobađanja citokina) 109,00 €

Uključuje: IL-1ß, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN