Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

SEROLOGIJA

_
_

Hepatitis

Hepatitis A antitijela (anti-HAV) 26,00 € // 195,90 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Hepatitis Bc antitijela (IgM) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis Bc antitijela (polivalentna) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis Be antigen 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis Be antitijela 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis Bs antigen 20,00 € // 150,69 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis Bs antitijela 24,00 € // 180,83 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis B virus (PCR) 117,00 € // 881,54 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Hepatitis C antitijela (anti-HCV) 29,00 € // 218,50 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis C antigen (HCV-Ag) 73,00 € // 550,02 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis C Ag/At (HCV-Ag/At) 37,00 € // 278,78 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Hepatitis D antitijela (IgG, IgM), pojedinačno 54,00 € // 406,86 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Hepatitis D antigen 54,00 € // 406,86 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

_

HIV

HIV antigen 39,00 € // 293,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

HIV 1/2 antitijela (IgG, IgM) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

HIV Ag/At (kombinirani test) 28,00 € // 210,97 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

_

Sifilis

Antitijela na Treponema pallidum (anti-TP EIA IgG, IgM) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Treponema pallidum hemaglutinacijska analiza (TPHA test) 38,00 € // 286,31 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

_

Adenovirus

Adenovirus (IgG) 26,00 € // 195,90 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Adenovirus (IgM) 26,00 € // 195,90 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Aspergillus

Aspergillus fumigatus (IgA, IgG, IgM) 97,00 € // 730,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Bartonella

Bartonella quintana (IgG, IgM) 70,00 € // 527,42 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Bartonella quintana/henselae (PCR) 123,00 € // 926,74 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Bordetella

Bordetella pertussis (IgA, IgG) 50,00 € // 376,73 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Borrelia

CD57 ekspresija 93,00 € // 700,71 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Borrelia burgdorferi (IgG, IgM) 47,00 € // 354,12 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Borrelia burgdorferi (Western blot, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Borrelia burgdorferi (PCR) 104,00 € // 783,59 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Borrelia burgdorferi (T-cellspot) 113,00 € // 851,40 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Borrelia burgdorferi (T-cellspot i test transformacije limfocita) 185,00 € // 1.393,88 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

FSME (IgG, IgM) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Brucella

Brucella abortus (IgA, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Candida

D-arabinitol 73,00 € // 550,02 kn

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna 

Candida albicans (IgA, IgG, IgM) 93,00 € // 700,71 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Candida albicans (T-cellspot) 127,00 € // 956,88 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Candida glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis (polivalentna antitijela) 80,00 € // 602,76 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Chlamydia

Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgA) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgG) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgM) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (IgA, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Chlamydia trachomatis (T-cellspot) 116,00 € // 874,00 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Campylobacter

Campylobacter jejuni (IgG, IgA) 39,00 € // 293,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Citomegalovirus

Citomegalovirus (CMV IgG) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citomegalovirus (CMV IgM) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citomegalovirus (CMV T-cellspot) 113,00 € // 851,40 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Clostridium

Clostridium tetani (IgG) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Corynebacterium

Corynebacterium diphtheriae (IgG) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Coxsackie

Coxsackie virus (IgA, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Dengue

Dengue virus (IgG, IgM) 42,00 € // 316,45 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Enterovirus

Enterovirus (IgA, IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Epstein Barr virus

Epstein Barr virus (EBV VCA IgG, aviditet, VCA IgM, EA, EBNA 1) 91,00 € // 685,64 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Epstein Barr virus (EBV PCR) 113,00 € // 851,40 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Epstein Barr virus (EBV T-cellspot) 113,00 € // 851,40 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Francisella

Francisella tularensis (IgG, IgM) 32,00 € // 241,10 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Haemophilus

Haemophilus influenzae tip B (IgG) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Humani herpes virus 6

Humani herpes virus 6 (HHV-6 IgG, IgM) 43,00 € // 323,98 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Humani herpes virus 6 (HHV-6 PCR) 113,00 € // 851,40 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Herpes simplex virus

Herpes simplex virus (anti-HSV 1/2) 30,00 € // 226,04 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Krpeljne bolesti

Anaplasma phagocytophilum (IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Anaplasma phagocytophilum (PCR) 127,00 € // 956,88 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Babesia microti (IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Babesia microti (PCR) 127,00 € // 956,88 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Bartonella henselae (IgG, IgM) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Coxiella burnetii (IgG, IgM) 105,00 € // 791,12 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Legionella

Legionella pneumophila (IgG, IgM) 77,00 € // 580,16 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Leptospira

Leptospira (IgG, IgM) 47,00 € // 354,12 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Mumps

Mumps (IgG) 20,00 € // 150,69 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Mumps (IgM) 24,00 € // 180,83 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Mumps (IgG, IgM) 38,00 € // 286,31 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Ospice

Ospice (IgG) 20,00 € // 150,69 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ospice (IgM) 24,00 € // 180,83 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Ospice (IgG, IgM) 44,00 € // 331,52 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Parainfluenza

Parainfluenza tip 1 (IgG) 26,00 € // 195,90 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Paraziti

Ascaris lumbricoides (ELISA) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Echinococcus granulosus (IgG) 30,00 € // 226,04 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Entamoeba histolytica (IgG) 43,00 € // 323,98 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Entamoeba histolytica (IgG, IgM) 43,00 € // 323,98 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Leishmania donovani (IgG) 39,00 € // 293,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Leishmania donovani (IgG, IgM) 39,00 € // 293,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Plasmodium falciparum (PCR) 67,00 € // 504,81 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Plasmodium malariae (ELISA) 38,00 € // 286,31 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Schistosoma mansoni (ELISA) 70,00 € // 527,42 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Toxocara canis (EIA) 38,00 € // 286,31 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Toxoplasma gondii (IgG) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Toxoplasma gondii (IgM) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Toxoplasma gondii (IgG, IgM) 50,00 € // 376,73 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Toxoplasma gondii (PCR) 127,00 € // 956,88 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Trihinella spiralis (KBR) 34,00 € // 256,17 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Pneumokok

Streptococcus pneumoniae (IgG) 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Rubeola

Rubeola (IgG, IgM) 39,00 € // 293,85 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Ureaplasma

Ureaplasma urealyticum (IgA, IgM) 38,00 € // 286,31 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Varicella

Varicella zoster (IgA, IgG, IgM), pojedinačno 27,00 € // 203,43 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Varicella zoster (IgA, IgG, IgM) 60,00 € // 452,07 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Varicella zoster (PCR) 180,00 € // 1.356,21 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Virus zapadnog Nila

West Nile virus (IgG, IgM) 48,00 € // 361,66 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Yersinia

Yersinia pestis (IgA, IgG) 50,00 € // 376,73 kn

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN