Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

TUMORSKI BILJEZI

_
5-hidroksiindoloctena kiselina (5-HIAA) 40,00 €

Uzorak: urin skupljan unutar 24 sata
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Alfa-fetoprotein (AFP) 20,00 €

Alfa-fetoprotein (AFP) je glikoprotein, po svojstvima i sastavu sličan albuminu, koji nastaje u jetri i žumanjčanoj vreći fetusa. Izlučuje se u fetalni serum a maksimalnu vrijednost postiže u 13. tjednu trudnoće, nakon čega se vrijednost postupno snižava. Budući da prolazi kroz placentu, normalno je prisutan u krvi trudnica. Klinička važnost određivanja AFP u prvom je redu kod neseminomatoznog karcinoma testisa i primarnog hepatocelularnog karcinoma. Kod neseminomatoznog karcinoma testisa dokazana je izravna povezanost između učestalosti povišenih vrijednosti AFP i stadija bolesti. Povišene vrijednosti AFP nisu zapažene kod bolesnika s čistim seminomom. AFP i HCG važni su prognostički pokazatelji stope preživljenja za bolesnike s uznapredovalim neseminomatoznim tumorima zametnih stanica testisa. Vrijednosti AFP povišene su i kod više od 70% bolesnika s primarnim hepatocelularnim karcinomom. Povišene vrijednosti AFP nađene su i kod raka gastrointestinalnog sustava s metastazama u jetri, ali i bez njih, a vrlo rijetko u drugim malignim bolestima. AFP je povišen i u dobroćudnim bolestima jetre kao što su hepatitis i ciroza, a taj je porast obično prolazan. AFP se zajedno s HCG tijekom 16.-18. tjedna trudnoće koristi u testu probira Downovog sindroma.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti AFP prisutne su kod karcinoma testisa i jetre i ovdje je njihova najveća klinička važnost. Također, AFP je povišen i kod benignih bolesti jetre, kao što su hepatitis i ciroza. Porast AFP normalno je prisutan u trudnoći. Ovo se koristi u testu probira na Downov sindrom gdje je vrijednost AFP snižena u odnosu na uobičajene vrijednosti u vrijeme trudnoće.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Antigen karcinoma pločastih stanica (SCC) 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Antitijela na tumor supresorski gen p53 (anti-p53) 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CA 125 19,00 €

CA 125 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju bolesnica s karcinomom jajnika. Postoji jasna korelacija između vrijednosti CA 125 u serumu i kliničkog tijeka bolesti. Progresivni rast vrijednosti CA 125 je mogući pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedostatnog terapijskog odgovora, dok snižavanje vrijednosti CA 125 upućuje na dobar terapijski odgovor. Međutim, normalne vrijednosti CA 125 nisu dokaz odsutnosti raka jajnika jer kod bolesnica s histopatološki dokazanim karcinom jajnika vrijednosti CA 125 mogu biti jednake kao kod zdravih žena. Zbog svoje nedovoljne osjetljivosti i specifičnosti CA 125 nije namijenjen za korištenje kao test probira na rak u općoj populaciji ali se njegovo određivanje koristi kao pomoćna pretraga za praćenje bolesnica oboljelih od karcinoma jajnika.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CA 125 imaju najveću kliničku primjenu kod karcinoma jajnika. Osim kod karcinoma jajnika, CA 125 je povišen kod endocervikalnog karcinoma, karcinoma jetre, gušterače, pluća, debelog crijeva, želuca, bilijarnog trakta, maternice, jajovoda, dojke i endometrija. Povišene vrijednosti CA 125 mogu se naći u 1-2% zdravih žena kao i u prvom tromjesečju trudnoće. Povišene se vrijednosti nalaze i kod osoba s nemalignim bolestima kao što su ciroza jetre, hepatitis, endometrioza, ciste na jajnicima i upalne bolesti zdjelice.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 15-3 19,00 €

CA 15-3 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju odgovora na terapiju karcinoma dojke. Njegove povišene ili snižene vrijednosti prate progresiju ili regresiju bolesti. Ispitivanja su potvrdila da je povišenje vrijednosti CA 15-3 kod bolesnika s povećanim rizikom recidiva karcinoma dojke nakon primarne terapije mogući pokazatelj pojave recidiva. Povišene vrijednosti CA 15-3 mogu se naći kod mnogih drugih karcinoma i kod nemalignih bolesti kao što su ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti te benigne bolesti jajnika i dojke. Vrijednosti CA 15-3 povišene su prvenstveno kod metastatskih karcinoma dojke a znatno manje kod bolesnika s primarnim karcinomom dojke. Upravo zbog male specifičnosti i osjetljivosti CA 15-3 se ne smije koristiti kao test probira opće populacije.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod karcinoma dojke. Osim kod karcinoma dojke, povišene se vrijednosti mogu naći i kod karcinoma pluća, debelog crijeva, gušterače, jetre, jajnika i maternice kao i kod nemalignih bolesti (ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti, bolesti jajnika i dojke).
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 19-9 19,00 €

CA 19-9 je glikoproteinski tumorski marker čije su vrijednosti u serumu povišene kod bolesnika s različitim gastrointestinalnim karcinomima, kao što su karcinom gušterače, debelog crijeva, želuca i jetre. U prvom redu se koristi kao pomoćna pretraga zajedno s drugim dijagnostičkim informacijama za praćenje stanja bolesnika oboljelih od raka gušterače. CA 19-9 ne smije se koristiti kao test probira na maligne bolesti. Povišene vrijednosti nalaze se i kod bolesnika s nemalignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze. Trajno povišene vrijednosti CA 19-9 nakon provedenog liječenja ukazuju na prisutnost neotkrivenih metastaza ili nepotpunog odstranjenja tumora. Progresivni rast vrijednosti CA 19-9 mogući je pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedovoljnog terapijskog odgovora bolesnika. Snižavanje vrijednosti CA 19-9 općenito upućuje na dobru prognozu bolesti i dobar terapijski odgovor.
Povišena vrijednost: Klinički najznačajnija upotreba CA 19-9 jest praćenje bolesnika s karcinomom gušterače. Povišene vrijednosti nalaze se i u benignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CA 50 43,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

CA 72-4 27,00 €

CA 72-4 je tumorski biljeg koji se koristi prvenstveno u praćenju tijeka liječenja pacijenata s karcinomom želuca. Osim toga, može ga se koristiti i kao dodatni tumorski marker kod mukoznog karcinoma jajnika.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod bolesnika s karcinomom želuca i jajnika, ali također i kod karcinoma kolona, jednjaka i dojke. Povišene vrijednosti mogu se naći i u benignim bolestima: pankreatitis, ciroza jetre, plućne bolesti, reumatska bolest, ginekološke bolesti (jajnika i dojke) i benigni poremećaji gastrointestinalnog trakta.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

CYFRA 21-1 27,00 €

CYFRA 21-1 (citokeratin 19) je jedan od strukturnih proteina epitelnih stanica koji grade stanični skelet. Citokeratinske niti slabo su topljive, ali tijekom proteolitičke razgradnje nastaju topljivi citokeratinski fragmenti koji se oslobađaju u tjelesne tekućine. CYFRA 21-1 koristi se kao tumorski biljeg koji se nalazi u serumu bolesnika s rakom pluća i mokraćnog mjehura. Vrijednosti su naročito povišene kod nemikrocelularnog karcinoma pluća (karcinoma ne-malih plućnih stanica, NSCLC). Najviše su vrijednosti kod bolesnika s karcinomom skvamoznih (pločastih) stanica (podtip NSCLC-a) i njihova vrijednost dobro korelira sa stadijem bolesti, pa je određivanje vrijednosti CYFRA 21-1 korisna pretraga u histološkoj dijagnozi raka pluća. Može se koristiti kao pretraga za praćenje terapijskog odgovora te kao pretkazatelj preživljenja bolesnika oboljelih od raka pluća tijekom terapije.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti najznačajnije su kod bolesnika s karcinomom pluća. Vrijednosti su povišene i kod karcinoma mjehura. Ponekad se povišene vrijednosti nalaze kod uznapredovalih dobroćudnih bolesti jetre i kod bubrežnog zatajenja.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

HE4 34,00 €

Karcinomi jajnika i endometrija spadaju u najletalnije vrste tumora. Prognoza se, međutim, bitno popravlja postavljanjem rane točne dijagnoze te što ranijim započinjanjem liječenja. U laboratorijskoj dijagnostici imali smo, do sada, tumorski marker CA 125. Taj biomarker bilježi porast i nekih benignih tkiva (npr. ciste jajnika). Upravo zbog potrebe specifičnog mjerenja tkiva karcinoma i to u ranoj fazi razvijen je tumorski marker HE4 (eng. Human Epididymal Protein), biomarker sa minimalnim vrijednostima kod normalnog tkiva jajnika, no maksimalne osjetljivosti na rani karcinom. Kod sumnje na karcinom jajnika preporučamo istovremeno određivanje razine CA 125 i HE4 jer se time dobiva još veća točnost i specifičnost mjerenja te se može odrediti i ROMA indeks (eng. Risk of Ovarian Maligancy Algorithm).
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

HER-2/neu 77,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Karcinoembrionalni antigen (CEA) 18,00 €

Karcinoembrionalni antigen (CEA) je glikoproteinski tumorski biljeg. Prvenstveno je biljeg vezan uz probavni sustav ali mu vrijednosti u krvi rastu i kod drugih malignih i nemalignih bolesti. Trajni porast vrijednosti CEA u krvi nakon liječenja ukazuje na prisutnost neotkrivenih metastaza ili nepotpuno odstranjenje tumora. Progresivni rast CEA pokazatelj je napredovanja maligne bolesti i neodgovarajućeg odgovora pacijenta na terapiju. Snižavanje vrijednsoti CEA općenito upućuje na dobru prognozu bolesti i dobar terapijski odgovor. Klinička važnost CEA dokazana je pri praćenju bolesnika s tumorima različite etiologije, ali je njegova prognostička važnost prvenstveno kod praćenja kolorektalnog karcinoma, karcinoma dojke i karcinoma pluća. Mada se određivanje CEA ne može biti test probira na rak u općoj populaciji, često se koristi kao pomoćna pretraga pri procjeni prognoze odnosno praćenju onkoloških pacijenata.
Povišena vrijednost: CEA može biti povišen kod raznih nemalignih bolesti kao što su ciroza, emfizem pluća, rektalni polipi, pankreatitis, hepatitis, kolitis. Pušači imaju nešto više vrijednosti u odnosu na nepušače. CEA se najčešće koristi u praćenju kolorektalnog karcinoma, ali i karcinoma dojke i pluća.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Kromogranin A (CgA) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

M2-piruvat kinaza (M2-PK) u plazmi 67,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

M2-piruvat kinaza (M2-PK) u stolici 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Neuron specifična enolaza (NSE) 34,00 €

Neuron specifična enolaza (NSE) je glikolitički enzim prisutan u neuronima i neuroendokrinim stanicama živčanog sustava, ali i u eritrocitima i trombocitima pa je važno da prilikom vađenja krvi ne dođe do hemolize i da se krv centrifugira unutar 1 sata od vađenja krvi jer u protivnom može doći do rezultata s povećanim vrijednostima NSE. NSE se koristi kao tumorski biljeg u praćenju karcinoma pluća malih stanica (SCLC) gdje njegove vrijednosti nakon terapije dobro koreliraju s kliničkim stadijem bolesti. NSE je također značajan i kod praćenja neuroblastoma i seminoma.
Povišena vrijednost: NSE je povišen u bolesnika s neuroendokrinim tumorima poput karcinoma pluća malih stanica i neuroblastoma, kao i kod seminoma, gdje je njegova primjena klinički najznačajnija. NSE je povišen i kod feokromocitoma, medularnog karcinoma štitnjače, endokrinih tumora gušterače te kod melanoma. Preporuka je određivati NSE u bolesnika s karcinomom pluća i to pri diferenciranju između SCLC-a i ostalih histoloških tipova karcinoma pluća, otkrivanju recidiva i praćenju uspješnosti terapije.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Placentalna alkalna fosfataza (PLAP) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Prostata specifični antigen, ukupni (PSA) 20,00 €

Prostata specifični antigen (PSA ili tPSA) je glikoproteinski tumorski biljeg iz skupine serinskih proteaza koji se koristi u dijagnostici raka prostate. Nastaje pretežno u prostati, ali se može naći kod karcinoma dojke i neoplazmi slinovnica. PSA koji nastaje u prostati izlučuje se u sjemenu tekućinu u visokim koncentracijama, a u sjemenoj tekućini glavna mu je uloga održavanje sjemene tekućine u tekućem stanju, što omogućava pokretljivost spermatozoida. PSA se u krvi pojavljuje u tri oblika. Prvi je kompleksno vezani PSA s alfa-1-antikimotripsinom (inhibitorom serumskih proteaza), drugi je slobodni PSA (fPSA) koji je neaktivan, a treći je PSA vezan za alfa-2-makroglobulin. Treći oblik ne određuje se dostupnim imunokemijski metodama. Progresivno rastuće vrijednosti PSA u serumu ukazuju na prostatitis, benignu hiperplaziju prostate (BPH) i rak prostate. Rano otkrivanje karcinoma prostate otežano je zbog nedostatka simptoma. Digitorektalni pregled (DRE), ultrazvuk prostate i određivanje PSA zajedno povećavaju predvidljivost raka prostate, pri čemu PSA značajno pridonosi ranom otkrivanju. Stoga je i preporuka da se kod muškaraca starijih od 50 godina jednom godišnje uz DRE provede mjerenje PSA. Određivanje PSA važno je i za otkrivanje metastaza jer je važan pokazatelj nepotpunog odstranjenja tumora nakon kirurškog ili medikamentnog liječenja raka prostate.
Povišena vrijednost: PSA se koristi u ranom probiru, postavljanju dijagnoze i praćenju terapije karcinoma prostate. Povišene vrijednosti javljaju se i kod prostatitisa te benigne hiperplazije prostate.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Prostata specifični antigen, slobodni (fPSA) 20,00 €

Prostata specifični antigen, slobodni (fPSA) je glikoprotein. Oko 20% u krvi prisutno je u slobodnoj formi, proteolitički neaktivno. Vrlo koristan u dijagnozi i praćenju terapije bolesti prostate. Klinički pregled prostate, rektalni pregled, cistoskopija, laserska terapija, biopsija prostate, no također i zračenje ili kemoterapija podižu vrijednosti PSA. Najpriznatija laboratorijska pretraga u dijagnostici raka prostate je slobodni PSA (fPSA) i njegov udio u ukupnom PSA koji pomaže u razlikovanju osoba s benignom prostatičnom hiperplazijom od onih s rakom prostate. Omjer između slobodne i ukupne frakcije (fPSA/tPSA) dobar je pokazatelj za moguću diferencijalnu dijagnozu bolesti prostate.
Povišena vrijednost: Povišene razine u krvi ukazuju na patološko stanje prostate - prostatitis, hiperplazija ili karcinom.
Snižena vrijednost: Vrijednosti omjera niže od 18% ukazuje na prisustvo malignog procesa.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

ROMA indeks 53,00 €

ROMA indeks je računski test. Za potrebe izračuna rade se dva testa CA 125 i HE4.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

S-100 51,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Septin 9 113,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Tumorska otpornost 173,00 €

Uključuje: funkcija NK stanica, deoksigvanozin, peroksidacija lipida
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Specifičnost po organima

Bronhi (karcinom malih stanica) (NSE) 34,00 €

Neuron specifična enolaza (NSE) je glikolitički enzim prisutan u neuronima i neuroendokrinim stanicama živčanog sustava, ali i u eritrocitima i trombocitima pa je važno da prilikom vađenja krvi ne dođe do hemolize i da se krv centrifugira unutar 1 sata od vađenja krvi jer u protivnom može doći do rezultata s povećanim vrijednostima NSE. NSE se koristi kao tumorski biljeg u praćenju karcinoma pluća malih stanica (SCLC) gdje njegove vrijednosti nakon terapije dobro koreliraju s kliničkim stadijem bolesti. NSE je također značajan i kod praćenja neuroblastoma i seminoma.
Povišena vrijednost: NSE je povišen u bolesnika s neuroendokrinim tumorima poput karcinoma pluća malih stanica i neuroblastoma, kao i kod seminoma, gdje je njegova primjena klinički najznačajnija. NSE je povišen i kod feokromocitoma, medularnog karcinoma štitnjače, endokrinih tumora gušterače te kod melanoma. Preporuka je određivati NSE u bolesnika s karcinomom pluća i to pri diferenciranju između SCLC-a i ostalih histoloških tipova karcinoma pluća, otkrivanju recidiva i praćenju uspješnosti terapije.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Bronhi (karcinom ne-malih stanica) (CYFRA 21-1) 27,00 €

CYFRA 21-1 (citokeratin 19) je jedan od strukturnih proteina epitelnih stanica koji grade stanični skelet. Citokeratinske niti slabo su topljive, ali tijekom proteolitičke razgradnje nastaju topljivi citokeratinski fragmenti koji se oslobađaju u tjelesne tekućine. CYFRA 21-1 koristi se kao tumorski biljeg koji se nalazi u serumu bolesnika s rakom pluća i mokraćnog mjehura. Vrijednosti su naročito povišene kod nemikrocelularnog karcinoma pluća (karcinoma ne-malih plućnih stanica, NSCLC). Najviše su vrijednosti kod bolesnika s karcinomom skvamoznih (pločastih) stanica (podtip NSCLC-a) i njihova vrijednost dobro korelira sa stadijem bolesti, pa je određivanje vrijednosti CYFRA 21-1 korisna pretraga u histološkoj dijagnozi raka pluća. Može se koristiti kao pretraga za praćenje terapijskog odgovora te kao pretkazatelj preživljenja bolesnika oboljelih od raka pluća tijekom terapije.
Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti najznačajnije su kod bolesnika s karcinomom pluća. Vrijednosti su povišene i kod karcinoma mjehura. Ponekad se povišene vrijednosti nalaze kod uznapredovalih dobroćudnih bolesti jetre i kod bubrežnog zatajenja.
Snižena vrijednost: Nije klinički značajno.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Bubrezi (M2-PK, parathormonu sličan peptid (PTHrP), renin) 173,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Debelo crijevo (septin 9) 113,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Debelo crijevo (visoko osjetljiva pretraga stolice za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva) 131,00 €

Uključuje: kalprotektin, hemoglobin, hemoglobin-haptoglobin kompleks, M2-PK
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Gušterača (CA 19-9, CA 50) 52,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Melanom (S-100) 51,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Pluća (CYFRA 21-1, NSE, CEA) 76,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Prostata (PSA, fPSA) 39,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Štitnjača (folikularni/papilarni karcinom) (tireoglobulin) 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Štitnjača (medularni karcinom) (kalcitonin) 35,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN