Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

MIKROBIOLOGIJA

_
Urin (bakteriološki) (urinokultura) 26,00 €

Urinokultura je pretraga kojom se dokazuje prisutnost bakterija u uzorku urina. Najčešći bakterijski patogeni su Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus kao i mnoge druge Gram- (negativne) i Gram+ (pozitivne) bakterije. Navedene bakterije su sastavni dio mikroflore i samo u pojedinim situacijama uzrokuju infekciju.
Pozitivan nalaz: Pozitivan nalaz znači da je dokazana prisutnost bakterija. Na nalazu je navedena vrsta otkrivene bakterije i brojčana količina te antibiogram (vrsta primjenjivih antibiotika). U slučaju kontaminiranog uzorka preporuča se ponovno uzimanje uzorka.
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora uretre.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Urin (mikološki) 27,00 €

Ovom se pretragom (kultivacijska metoda detekcije) dokazuje prisustvo kvasaca u urinu.
Pozitivan nalaz: U nalazu je naveden naziv gljive (kvasca). Obzirom na kliničku sliku, liječnik odlučuje o antimikrobnoj terapiji (protugljivičnu).
Negativan nalaz: Kvasci nisu izolirani.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak cerviksa (bakteriološki) 28,00 €

Ovom pretragom se dokazuje prisutnost bakterija koje mogu biti uzročnici infekcija u uzorku obriska cerviksa (vrata maternice). U uzorku se izoliraju nekoliko potencijalnih bakterijskih patogena: ß hemolitički streptokok(i) - najčešće grupa A i B, G, (negativne) bakterije iz porodice Enterobacteriaceae (naročito Escherichia coli, Klebsiella spp.) i ukoliko nadležni liječnik zatraži radi se i analiza na Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Navedena pretraga ne uključuje pretrage na Chlamydiu trachomatis, Mycoplasmu hominis i Ureaplasmu urealyticum.
Pozitivan nalaz: Ukoliko je dokazana prisutnost bakterija na nalazu će biti navedena vrsta, količina baterija i izbor antibiotika.
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora rodnice.
Sterilan nalaz znači da nije dokazana pristunost potencijalnih patogenih bakterija. Ukoliko je osoba uzimala antibiotik do 10 dana prije davanja uzorka postoji mogućnost lažno negativnog tj. urednog nalaza jer antibiotik još nije izlučen iz tijela.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak jezika i bukalne sluznice (kvasci) 27,00 €

Ovom se vrstom pretrage traže gljive - kvasci (kandida) kod sumnje na kandidijazu usne šupljine. Samo iznimno ima medicinskog smisla učiniti i mikrobiološku obradu na bakterije, ukoliko postoji defekt sluznice u vidu rane. 
Pozitivan nalazi: Naziv gljivice/kvasca.
Negativan nalaz: Kvasci nisu izolirani.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana
Napomena: Prije dolaska na uzimanje uzorka barem 3 do 4 sata ranije ne treba prati zube. Ne preporuča se taj dan prije uzorkovanja, niti žvakati žvakaču gumu niti ispirati usnu šupljinu nekim antiseptičkim (higijenskim) sredstvom da bi se izbjeglo dobivanje lažno negativnog nalaza.

Obrisak nazofarinksa (bakteriološki) 22,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo potencijalnog bakterijskog respiratornog patogena u uzorku nazofarinksa bolesnika. Nazofarinks je dio ždrijela koji se nalazi iza nosne šupljine. Pretraga uključuje izolaciju i identifikaciju potencijalnog bakterijskog uzročnika te izrada testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiotike) prema standardu. Potencijalni bakterijski patogeni upale u respiratornom (dišnom) sustavu mogu biti: ß hemolitički streptokok grupe A, Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae.
Pozitivan nalaz: U nalazu je prikazana izolirana bakterija s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika).
Negativan nalaz: Fiziološka flora nazofarinska.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak nazofarinksa (Influenza virus tip A i B) - brzi antigen test 23,00 €

Influenca je virusna infekcija respiratornog trakta koja se, zbog visoke infektivnosti i brzog širenja, javlja u obliku epidemija i pandemija. Najčešće je uzrokovana virusima iz grupe A i B, dok je C grupa virusa rjeđe zastupljena. Brzi test na viruse influenze A i B je imunokromatografski test koji detektira nukleoproteinske antigene virusa u uzorcima ispirka ili brisa nosa/nazofarinksa. Dijagnostička osjetljivost testa je najviša u početku bolesti i tijekom izrazitih simptoma katara gornjeg respiratornog trakta, a u djece traje duže nego u odraslih.
Vrijeme izdavanja nalaza: pola sata

Obrisak rane (bakteriološki) 30,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo bakterijskog patogena u uzorku rane bolesnika. Mikrobiološka analiza uključuje izolaciju i identifikaciju bakterijskog patogena i izradu testa osjetljivosti (antibiogram) na odgovarajuće antibiotike.
Pozitivan nalaz: U nalazu je prikazana izolirana bakterija s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika). Svaka izolirana bakterija ne mora biti uzročnik upale, stoga će nadležni liječnik odlučiti o uvođenju antibiotika u liječenje.
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora kože.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak spojnice oka (bakteriološki) 30,00 €

Ovom se pretragom ispitivanja dokazuje prisustvo potencijalnog bakterijskog patogena u konjunktivalnoj vrećici (spojnici oka) bolesnika. Analiza uključuje izolaciju i identifikaciju bakterijskog patogena i izradu testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiotike) prema standardu. Treba napomenuti da se osim općih bakterija (ß hemolitički streptokok grupe A, Streptococcus pneumoniae - pneumokok, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) u konjunktivalnoj se vrećici može "tražiti" i klamidija, ukoliko ordinirajući liječnik sumnja na klamidijski konjunktivitis. U tom je slučaju preporučena metoda - molekulekularna metoda detekcije (PCR).
Pozitivan nalaz: U nalazu je prikazana izolirana bakterija s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika). Takav pozitivan nalaz ordinirajući liječnik samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom klinički povezuje s upalnim procesom, te se odlučuje ili ne odlučuje za uvođenjem antibiotika u liječenje, zato što svaka izolirana bakterija ne mora biti i uzročnik upale.
Negativan nalaz: Fiziološka flora vjeđe.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak uretre (bakteriološki) 30,00 €

Ova pretraga dokazuje prisustvo bakterijskog patogena u uzorku obriska uretre (mokraćne cijevi) bolesnika te se rezultat analize povezuje s kliničkom slikom uretritisa i/ili cistitisa (upale mokraćne cijevi i/ili upale mokraćnog mjehura). U obrisku uretre mogu se tražiti i bakterijski uzročnici spolno prenosivih bolesti (klamidija, mikoplazme, gonokok).
Pozitivan nalaz: Rezultat analize detektiranu, pronađenu bakteriju, Gram+ (pozitivnu) ili Gram - (negativnu) ordinirajući liječnik sam ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom povezuje s kliničkom slikom (s upalnim procesom mokraćnog i/ili spolnomokraćnog sustava). Na temelju te interpretacije - propisuje s antimikrobni lijek (antibiotik) uzimajući u obzir i ostale bolesti pacijenta (ukoliko postoje).
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora uretre (ili Chlamydia trachomatis - negativno ili Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum nisu izolirane).
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana 

Obrisak vanjskog zvukovoda (bakteriološki) 30,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo potencijalnog bakterijskog patogena u zvukovodu bolesnika, a kod sumnje na upalu. Analiza se svodi na izolaciju i identifikaciju potencijalnog bakterijskog patogena (ß hemolitički streptokok grupe A, Streptococcus pneumoniae - pneumokok, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa te iznimno Acinetobacter baumannii) te izradu testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove prema standardu. Mogući bakterijski patogeni ujedno su i sastavni dio fiziološke ili tranzitorne (prolazne) flore pa uvođenje antimikrobnog lijeka (antibiotika) u liječenje ovisi o kliničkoj procjeni ordinirajućeg liječnika (samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom) - radi li se doista o upali ili samo o nastanjenosti (kolonizaciji) vanjskog zvukovoda. Osim bakterijskih uzročnika, u uzorku obriska vanjskog zvukovoda, analiziraju se i gljive (kvasci - najčešći izolat je neka od vrsta kandide) i plijesni (najčešći izolat je iz roda Aspergillus).
Pozitivan nalaz: U nalazu je prikazana izolirana bakterija s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika).
Negativan nalaz: Fiziološka flora vanjskog zvukovoda.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak vestibuluma nosa (bakteriološki) 23,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo meticilin - rezistentnog Staphylococcus aureus-a (MRSA-e) u vestibulumu  nosa bolesnika. Uz izolaciju i identifikaciju meticilin - rezistentnog Staphylococcus aureus-a (MRSA) iz uzorka, izrađuje se i test osjetljivosti na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiogram) prema standardu, što je ujedno i dodatni identifikacijski dokaz putem specifične antimikrobne osjetljivosti.
Pozitivan nalaz: U nalazu je prikazana izolirana bakterija (MRSA) s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika).
Negativan nalaz: Fiziološka flora - MRSA nije izolirana.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak ždrijela (bakteriološki) 22,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo ß hemolitičkog streptokoka grupe A (Streptococcus pyogenes - ßHS A) u obrisku ždrijela bolesnika ili kod zdrave osobe koja je u kontaktu s oboljelim od streptokokne bolesti. Primarno se pretraga bazira na izolaciji i identifikaciji ßHS A, a sekundarno (u određenim slučajevima - samo u slučaju kliničkog opravdanja) - pretragom se izolira i identificira streptokok grupe C i/ili grupe G, iz uzorka obriska ždrijela. Test uključuje i izradu testa osjetljivosti (antibiogram) na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiotike) prema standardu.
Pozitivan nalaz: ß hemolitički streptokok grupe A (ßHS A) - uz pripadajući antibiogram.
Negativan nalaz: ß hemolitički streptokok grupe A (ßHS A) nije izoliran.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Obrisak ždrijela (ß hemolitički streptokok grupe A) - brzi antigen test 16,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo antigena ß hemolitičkog streptokoka grupe A (Streptococcus pyogenes - ßHS A), kao bakterijskog patogena u uzorku obriska ždrijela bolesnika s akutnom grloboljom te se rezultat analize klinički povezuje s kliničkom slikom bolesnika.
Pozitivan nalaz: ß hemolitički streptokok grupe A (ßHS A) je dokazan brzim testom za određivanje antigena prisutnog mikroorganizma.
Negativan nalaz: ß hemolitički streptokok grupe A (ßHS A) nije dokazan brzim testom za određivanje antigena prisutnog mikroorganizma.
Vrijeme izdavanja nalaza: pola sata

Anogenitalni obrisak (ß hemolitički streptokok grupe B) 30,00 €

Za ovu pretragu potrebno je napraviti anogenitalni obrisak, što podrazumijeva uzimanje obriska rodnice, preko perineuma, uključujući i analno područje. Uzorak za ovu pretragu uzima ginekolog na ginekološkom stolu kod trudnice od 35. do 37. tjedna trudnoće. Prilikom poroda, dijete kroz porođajni kanal može dobiti streptokok grupe B koji može uzrokovati meningokok ili sepsu. Svrha ispitivanja je dokazati ili ne dokazati prisustvo ß hemolitičkog streptokoka grupe B (ßHS"B" = Streptococcus agalactiae) te izraditi test osjetljivosti na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiogram).
Pozitivan nalaz: U pozitivnom nalazu je prikazan izolirani ß hemolitički streptokok grupe B (ßHS B) s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika).
Negativan nalaz: ß hemolitički streptokok grupe B nije izoliran.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Stolica (anaerobno) 20,00 €

Svrha ispitivanja je dokazati prisustvo anaerobnog bakterijskog patogena u uzorku bolesnika.
Pozitivan nalaz: Sadrži naziv izolirane anaerobne bakterije uz pripadajući test osjetljivosti (antibiogram).
Negativan nalaz: Sterilno ili Anaerobi nisu izolirani.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 4 radna dana

Stolica (bakteriološki) (Campylobacter, Salmonela, Shigella spp.) 31,00 €

U pretrazi su uključene rutinske pretrage na: Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. u uzorku stolice. Uključena je i izrada antibiograma. Salmonela može uzrokovati gastroenterokolitis (proljev s povraćanjem), zatim salmonela - vrućicu kao i bakterijemiju i sepsu. Shigella spp. izaziva teški proljev i ima izrazit epidemijski karakter. Campylobacter spp. izaziva enterokolitis (proljev). Ovisno o težini kliničke slike, liječi se ambulantno, sa ili bez primjene antibiotika; bolest često prolazi sama od sebe, bez specifičnog liječenja, ali uz odgovarajuću rehidraciju. Samo u težim kliničkim slučajevima potrebno je bolničko liječenje.
Pozitivan nalaz: Naveden je naziv izolirane bakterije i predložen je odabir antibiotika (antibiogram).
Negativan nalaz: Campylobacter spp., Salmonella spp. i Shigella spp. i nisu izolirani.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 4 radna dana 

Stolica (Clostridium difficile toksin A/B) 44,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo Clostridium difficile toksina A/B kao produkta bakterijskog patogena (C. difficile) u uzorku stolice. Bakterija Clostridium difficile je sastavni dio fiziološke flore debelog crijeva.
Pozitivan nalaz: Antigen toksina C. difficile (A/B) je detektiran. Kada se navedena bakterija namnoži u velikom broju i dovede do mikrobiološke neravnoteže - počinju se stvarati toksini bakterije (A/B). Navedeni toksini izazivaju tzv. pseudomembranozni kolitis (vodenasto/krvavi proljev).
Negativan nalaz: Antigen toksina C. difficile (A/B) nije detektiran.
Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Stolica (E. coli o157:H7 antigen) 31,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo Escherichia coli O157:H7 u uzorku stolice pacijenta. E. coli O157:H7 je najčešći tip ešerihije i najlakše ga se može dokazati u kliničkim uzorcima. 
Pozitivan nalaz: Antigen E. coli O157:H7 je detektiran.
Izaziva hemoragični kolitis (krvavi proljev) s teškim oblikom proljeva i HUS (hemolitičko - uremički sindrom).
Negativan nalaz: Antigen E. coli O157:H7 nije detektiran.
Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Stolica (mikološki) 27,00 €

Ovom se pretragom (kultivacijska metoda detekcije) dokazuje prisustvo kvasaca u stolici.
Pozitivan nalaz: U nalazu je naveden naziv gljive (kvasca).
Negativan nalaz: Kvasci nisu izolirani.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 4 radna dana

Stolica (parazitološki) 27,00 €

Osnova ove pretrage je dokazati prisustvo intestinalnih parazita u uzorcima stolice pacijenta. Uzročnici crijevnih parazitoza koji se najčešće mogu dokazati su: JAJA: dječje gliste, crva vlašnjaka i iznimno male dječje glistice, ukoliko je u tolikoj količini da je stolica izbacila s perianalnog područja; LIČINKE strongiloidesa ili ankilostome; CISTE ameba, protozoa Giardia lambliae i Blastocystis hominisa.
Pozitivan nalaz: Naveden je naziv dokazanog parazita.
Negativan nalaz: Uredan nalaz i znači da u uzorku stolice nisu pronađeni paraziti.
Napomena: Preporuča se analiza do tri uzorka stolica uzetih tijekom 10-ak dana jer se paraziti ne izlučuju kontinuirano, nego sporadično.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 dana

Stolica (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia i Entamoeba histolytica) 27,00 €

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Cryptosporidium parvum su paraziti, mali mikroorganizmi vidljivi samo mikroskopom, i najčešće uzrokuju crijevne bolesti.
Način prijenosa: Čovjek ove parazite unosi u usta prljavim rukama, zagađenom vodom, voćem i povrćem. Oblik parazita koji se unosi je mikroskopski vidljiva cista.
Što je cista? Cista je oblik parazita u kojem je stanica parazita obavijena čvrstom membranom te na taj način parazit najlakše preživaljava u nepovoljnim uvjetima u okolini.
Bolesti koje uzrokuju: Entamoeba histolytica - amebijaza Giardia lamblia - giardijaza (lamblijaza) te Cryptosporidium parvum - kriptosporidoza.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Stolica (virološki) (ROTA / ADENO virus) 27,00 €

Svrha ispitivanja je dokazati prisustvo antigena Rotavirusa i Adenovirusa u uzorku stolice pacijenta.
Pozitivan nalaz: Antigen Rotavirusa je detektiran ili Antigen Adenovirusa je detektiran.
Rota i Adenovirusi izazivaju gastroenteritis (vodenasti proljev, bolovi u trbuhu, povraćanje, povišena tjelesna temperatura). Bolest se pojavljuje sezonski, a može poprimiti i epidemijski karakter. Obično obolijevaju djeca i tu se mora biti jako oprezan i rehidrirati dijete, jer su djeca sklonija dehidraciji (gubitak tekućine iz organizma) nego odrasli. Nadalje, odrasli mogu biti zaraženi, a da rijetko ispoljavaju simptome bolesti.
Negativan nalaz: Antigen Rotavirusa nije detektiran ili Antigen Adenovirusa nije detektiran.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Stolica (virološki) (ROTA / ADENO / NORO virus) 40,00 €

Svrha ispitivanja je dokazati prisustvo antigena Rotavirusa, Adenovirusa i Norovirusa u uzorku stolice pacijenta.
Pozitivan nalaz: Antigen Rotavirusa je detektiran, Antigen Adenovirusa je detektiran ili Antigen Norovirusa je detektiran.
Negativan nalaz: Antigen Rotavirusa nije detektiran, Antigen Adenovirusa nije detektiran ili Antigen Norovirusa nije detektiran.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Stolica (virološki) (ROTA / ADENO / ASTRO / NORO virus) 47,00 €

Svrha ispitivanja je dokazati prisustvo antigena Rotavirusa, Adenovirusa, Astrovirusa i Norovirusa u uzorku stolice pacijenta.
Pozitivan nalaz: Antigen Rotavirusa je detektiran, Antigen Adenovirusa je detektiran, Antigen Astrovirusa je detektiran ili Antigen Norovirusa je detektiran.
Negativan nalaz: Antigen Rotavirusa nije detektiran, Antigen Adenovirusa nije detektiran, Antigen Astrovirusa nije detektiran ili Antigen Norovirusa nije detektiran.
Vrijeme izdavanja nalaza: isti dan

Pretraga na anaerobe (različiti uzorci) 28,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo anaeroba u nekoj vrsti uzorka.
Pozitivan nalaz: Sadrži naziv izolirane anaerobne bakterije uz pripadajući test osjetljivosti (antibiogram).
Negativan nalaz: Anaerobi nisu izolirani ili Sterilno.
Uzorak: urogenitalni obrisci, obrisak duboke rane (uronjen u odgovarajući transportni medij), punktati - različiti uzorci (punktat rane, punktat apscesa, punktat primarno sterilnih tjelesnih šupljina), bioptati - različiti uzorci, hemokultura
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 4 radna dana

Pretraga na kvasce (različiti uzorci) 27,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo kvasaca u nekoj vrsti uzorka. 
Pozitivan nalaz: U nalazu je naveden naziv gljive (kvasca). Obzirom na kliničku sliku, liječnik odlučuje o antimikrobnoj terapiji (protugljivičnu). Liječenje je obično lokalno (primjena protugljivičnog lijeka ili antiseptika na mjestu upale), rjeđe se u liječenje uvodi oralna terapija.
Negativan nalaz: Kvasci nisu izolirani.
Uzorak: urogenitalni uzorci - cerviks, rodnica, vulva, glans penisa s distalnom uretrom, urin (imunokompromitirani, teško oboljeli pacijent), obrisak kožne promjene, obrisak jezika, obrisak vanjskog zvukovoda, iskašljaj, aspirat traheje
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Aspirat traheje (bakteriološki) 27,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo bakterijskog patogena u uzorku aspirata traheje bolesnika te rezultat analize povezuje s upalnim procesom respiratornog (dišnog) sustava, a u ovisnosti o kliničkoj slici i imunokompetentnosti bolesnika. Pretraga se temelji na izolaciji i identifikaciji i kvantifikaciji bakterijskog patogena i izradi testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove. Potencijalni bakterijski patogeni mogu biti sljedeći: ß hemolitički streptokok grupe A, a u iznimnim kliničkim situacijama i svakako u konzultaciji s ordinirajućim liječnikom – mogu biti i streptokoki grupa C i G, Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, E. coli i druge enterobakterije zatim Pseudomonas aeruginosa te Acinetobacter baumannii koji je obično pokazatelj prethodne ili trenutne  hospitalizacije (boravka u bolnici).
Pozitivan nalaz: Rezultat pretrage sadrži naziv bakterije u brojčanoj formi (kvantitativno) s pripadajućim antibiogramom, a obavezno u nalazu je naveden i direktni mikroskopski preparat uzorka, što uključuje: broj leukocita - upalnih stanica (polimorfonukleara - PMN).
Negativan nalaz: Fiziološka flora.  
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Iskašljaj (bakteriološki) 30,00 €

Ovom se pretragom dokazuje prisustvo bakterijskog patogena u uzorku iskašljaja (sputuma) bolesnika te rezultat analize povezuje s upalnim procesom respiratornog (dišnog) sustava, a u ovisnosti o kliničkoj slici i imunokompetentnosti bolesnika. Pretraga se temelji na izolaciji, identifikaciji i kvantifikaciji bakterijskog patogena i izradi testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove. Potencijalni bakterijski patogeni mogu biti sljedeći: ß hemolitički streptokok grupe A, a u iznimnim kliničkim situacijama i svakako u konzultaciji s ordinirajućim liječnikom - mogu biti i streptokoki grupa C i G potom Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, E. coli i druge enterobakterije, zatim Pseudomonas aeruginosa te Acinetobacter baumannii koji je obično pokazatelj prethodne ili trenutne hospitalizacije (boravka u bolnici).
Pozitivan nalaz: Rezultat pretrage sadrži naziv bakterije u brojčanoj formi (kvantitativno) s pripadajućim antibiogramom, a obavezno je u nalazu naveden i direktni mikroskopski preparat uzorka, što uključuje: broj leukocita - upalnih stanica (polimorfonukleara - PMN) i broj epitelnih stanica usne šupljine. Taj odnos mora biti prema standardu te se prema tom odnosu procjenjuje valjanost uzorka. Ukoliko uzorak nije valjan - preporuča se ponoviti uzimanje uzorka i analiza.
Negativan nalaz: Fiziološka flora.   
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Ejakulat (bakteriološki) 27,00 €

Ova pretraga detektira prisustvo bakterijskog patogena (bakterije) u uzorku ejakulata (sjemena, sperme) pacijenta.
Pozitivan nalaz: Znači da je detektirana Gram+ (pozitivna) ili Gram - (negativna) bakterija. Na temelju te interpretacije - propisuje se antimikrobni lijek (antibiotik) uzimajući u obzir i ostale bolesti pacijenta (ukoliko postoje).
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora uretre.
Unutar nalaza je ujedno naveden i broj leukocita - PMN (polimorfonuklearne upalne stanice) - sve što je manje od 5 leukocita je uredan, fiziološki, nalaz. Ukoliko nalaz nije uredan - bit će prikazana bakterija u brojčanoj (kvantitativnoj formi) uz odgovarajući standardizirani pripadajući antibiogram (paleta primjenjivih ili neprimjenjivih antimikrobnih lijekova lijekova - antibiotika)
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana
Napomena: Uzorak mora biti uzet na apsolutno ispravan način (neejakulacija 3-5 dana, mokrenje i higijena spolovila), ali i u odnosu na uzimanje antibiotika u prethodnom razdoblju.

Protokol po Stamey i Meares-u 77,00 €

Cilj pretrage je pronalaženje potencijalno patogenih bakerija u urogenitalnom traktu osoba muškog spola.
Analizirat se mogu različite vrste uzorka: urin (prvi mlaz), urin (urinokultura; 1. jutarnji, srednji mlaz), urin (nakon ejakulacije) i ejakulat.
Pozitivan nalaz: Pozitivan nalaz znači da je dokazana prisutnost bakterija. Na nalazu je navedena vrsta otkrivene bakterije, brojčana količina te antibiogram (izbor primjenjivih antibiotika). Detekciju bakterije kao potencijalnog patogena u pojedinim uzorcima tumači liječnik koji je odredio pretragu.
Negativan nalaz: Sterilno ili Fiziološka flora uretre.
Sterilan nalaz znači da nije dokazana pristunost potencijalno patogenih bakterija.
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 radna dana

Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum (kultivacija) 35,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

_

Molekularna dijagnostika

Aspergillus fumigatus (PCR) 123,00 €

Uzorak: iskašljaj/sputum
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Atopobium vaginae (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Bakterijski respiratorni panel (PCR) 55,00 €

Uključuje: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae
Uzorak: obrisak nazofarinksa
Vrijeme izdavanja nalaza: sljedeći radni dan

Candida albicans (PCR) 153,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin ili obrisak
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Chlamydia pneumoniae (PCR) 166,00 €

Uzorak: aspirat traheje
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Chlamydia trachomatis (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Citomegalovirus (CMV PCR) 113,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Gardnerella vaginalis (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Herpes simplex virus (HSV PCR) 80,00 €

Herpes simplex virus (genotipizacija HSV tip 1 i tip 2)
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana

Humani papiloma virus (HPV PCR) 95,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 10 radnih dana

Listeria monocytogenes (PCR) 45,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Mycoplasma genitalium (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Mycoplasma hominis (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Neisseria gonorrhoeae (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Treponema pallidum (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine ili uretre
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Trichomonas vaginalis (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) 55,00 €

Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urina (negativan nalaz iz uzorka urina je potrebno potvrditi obriskom, kako bi se sigurno isključila pristnost bakterije)
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti (paket 1) 120,00 €

Uključuje: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urin
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti (paket 2) 95,00 €

Uključuje: Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urin
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti (paket 3) 150,00 €

Uključuje: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum i Chlamydia trachomatis
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urin
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti (paket 4) 220,00 €

Uključuje: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre ili 1. mlaz urin
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti (paket 5) 300,00 €

Uključuje: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i HPV genotipizacija
Uzorak: obrisak cerviksa, vagine, uretre i 1. mlaz urin
Vrijeme izdavanja nalaza: unutar 5 radnih dana

Parodontitis (PCR) 180,00 €

Uključuje: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia i Treponema denticola
Uzorak: obrisak
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN