Popis pretraga

Tražilica pretraga

_

OKSIDATIVNI STRES / NITROSTRES

_
8-epi-prostaglandin 64,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna 

Alfa-glutation S-transferaza (GST alfa) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Alfa-lipoična kiselina (ALA) 73,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Antioksidativni kapacitet 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Antioksidativni status 150,00 €

Uključuje: antioksidativni kapacitet, peroksidacija lipida, vitamin E, bakar, selen, cink, KKS
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

ATP test 67,00 €

Uključuje: ATP u granulocitima
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Beta-karoten 47,00 €

Provitamin vitamina A je beta-karoten; isključivo se proizvodi u biljkama, najviše u mrkvi. Pohranjuje se u tkivima koja sadrže lipide (masno tkivo, mlijeko, jaja). Zbog njegove topljivosti u mastima resorpcija se odvija zajedno s mastima ili žučnim kiselinama. Beta-karotin se dijeli na dvije molekule vitamina A.
Indikacija: Malapsorpcijski sindrom
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Citrulin 44,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Detoksikacija 93,00 €

Uključuje: theta-glutation S-transferaza, glutation (ukupni, oksidirani, reducirani, reducirani/ukupni), superoksid-dismutaza, krvna slika
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Detoksikacija/oksidacija 146,00 €

Uključuje: glutation (ukupni, oksidirani, reducirani, reducirani/ukupni), DNS oksidacija, lipidna peroksidacija, oksidirani LDL
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Glutation 47,00 €

Uključuje: ukupni glutation, oksidirani glutation, reducirani glutation, reducirani/ukupni glutation
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Glutation-peroksidaza 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Jetreni kapacitet 77,00 €

Uključuje: theta-glutation S-transferaza, glutation
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Karotenoidi 83,00 €

Uključuje: likopen, beta-karoten, kriptoksantin, kantaksantin, lutein
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Koenzim Q10 51,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Laktat u krvi 30,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Laktat u urinu 20,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Laktat/piruvat omjer 54,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Likopen 43,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Malondialdehid 43,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Metilmalonska kiselina (MMA) 44,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Nitrotirozin 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Oksidativni stres 113,00 €

Uključuje: antioksidativni kapacitet, peroksidacija lipida, 8-OH-deoksigvanozin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Oksidirani LDL (oxLDL) 38,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna 

Peroksidacija lipida 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna 

Piruvat u krvi 27,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Piruvat u urinu 30,00 €

Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Superoksid-dismutaza (SOD) 40,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Theta-glutation S-transferaza (GST theta) 47,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

Tiol 34,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

Stanični metabolizam

ORGANIX Vitamin B (status vitamina B) 104,00 €

Uključuje: α-keto-β-metilvalerijanska kiselina, α-ketoizokapronska kiselina, α-ketoizovalerijanska kiselina, metilmalonska kiselina, ksanturenična kiselina
Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

ORGANIX Detoks (detoksifikacijski kapacitet) 109,00 €

Uključuje: 2-hidroksimaslačna kiselina, piroglutaminska kiselina, orotska kiselina, 2-metil hipurna kiselina, glukonska kiselina
Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

ORGANIX Disbioza (produkti metabolizma mikroorganizama) 108,00 €

Uključuje: benzojeva kiselina, 4-hidroksibenzojeva kiselina, citramalna kiselina, 4-hidroksifeniloctena kiselina, hipurna kiselina, indikan, vinska kiselina, trikarboksilna kiselina, 3-hidroksifeniloctena kiselina, p-krezol, 3-(3,4-dihidroksifenil) propionska kiselina, D-arabinitol
Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

ORGANIX Kompletni profil (produkti metabolizma humanih stanica) 397,00 €

Uključuje: Organix Detoks, Organix Disbioza, Organix Neuro, Organix Vitamin B
Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

ORGANIX Neuro (produkti metabolizma neurotransmitera) 136,00 €

Uključuje: 5-OH-indolokat, kinolon, homovanilin, kinurenin, vanilmandelična kiselina, ksanturenična kiselina, triptofan, L-kinurenin, omjer L-kinurenin/triptofan, omjer kinurenin/L-kinurenin
Uzorak: 1. jutarnji urin
Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna
Potrebno prethodno naručivanje telefonski ili putem e-mail adrese.

_

Molekularna dijagnostika

Superoksid-dismutaza 1 (SOD1 PCR) 113,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

Superoksid-dismutaza 2 (SOD2 PCR) 113,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

TNF-α (PCR) 127,00 €

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 do 3 tjedna

_

0-9

_
1,25 (OH)2 -Vitamin D (kalcitriol)350,00 kn

Nema dodatnog opisa

Iznos u eurima iskazan je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 KN